Mange partier vil holde liv i Frederikssund Hospital

En ny håndfuld politikere fra vores område skal ind og sidde på Christiansborg. Vi har spurgt dem, hvad de mener, der skal ske med Frederikssund Hospital.

Nordsjællands Hospital kæmper jævnligt med overbelægning. Vil politikere holde hospitalet åbent, når supersygehuset kommer? Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix

Nordsjælland får snart et supersygehus. Det kommer til at ligge i Hillerød. Og når supersygehuset står klar, så er et af spørgsmålene, om man skal nedlægge hospitalet i Frederikssund.

Vi har lavet en rundspørge, for at få et indblik i, hvor kandidaterne står i det her spørgsmål. 

Og billedet er klart. Alle partier går ind for, at man skal holde Frederikssund Hospital åbent. Blandt andet fordi vurderingen er, at der kommer til at mangle sengepladser på det nye supersygehus.  

Andre kandidater argumenterer med, at vi får brug for alle lokale sygehuse i Hovedstadsområdet. Fordi vi frem til 2030 får en befolkningstilvækst i Hovedstadsomrdået på 200.000 mennesker.

Hos SF peger de på, at supersygehuset allerede i tegneprocessen er blevet 100 sengepladser mindre. Og at der derfor stadig er brug for Frederikssund Hospital.   

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge...

...til de kandidater, der ser ud til at have gode chancer for at blive valgt ind her i Hovedstadsområdet.

Det er 66 af dem, som har svaret. Vi har blandt andet spurgt til, hvor kandidaterne står i forhold til spørgsmålet om Frederikssund Hospital. 

Vi har stillet spørgsmålet: Skal Frederikssund Hospital bevares som et hospital i Nordsjælland med relle hospitalsfunktioner ? 

Se mere

Overbelægning på de medicinske afdelinger 

Nordsjællands Hospital i Frederikssund kæmper i forvejen med overbelægning. Der er for mange patienter. Især på de medicinske afdelinger. Det er befolkningssammensætningen, der lægger pres på hospitalet i Frederikssund, for i det nordsjællandske område er der mange ældre, der har brug for behandling. 

Og tallene tyder på, at der om få år bliver endnu flere ældre, der skal have behandling. På trods af det, bliver der ikke ekstra sengepladser på det nye supersygehus, som i øjeblikket bliver bygget syd for Hillerød.

LIDT FAKTA OM  FREDERIKSSUNDS HOSPITAL...

 

* Det nye Frederikssund Hospital åbnede i 1985.   

 

*  I dag har hospitalet blandt andet hjertesvigtsklinik, lunge- og infektionsmedicinsk afdeling og jordemoderkonsultation. 

 

*  Det nye supersygehus, Nordsjællands Hospital skal stå klar i 2022. Det skal erstatte de hospitaler, der i dag er i Hillerød og i Frederikssund. 

Anna Libak, der stiller op for Venstre mener, at man skal bevare Frederikssund Hospital.

-  Ja, foreløbig. De relle hospitalsfunktioner på Frederikssund Hospital er allerede beskåret kraftigt. Lige nu mangler der kapacitet og sengepladser på Hillerød Sygehus. Og før det nye supersygehus står klar, og før man ved, om det faktisk har kapacitet til at behandle så mange flere patienter, så skal Frederikssund Hospital bevares, siger Anna Libak. Hun stiller op i Hillerødkredsen.

Før det nye  supersygehus står klar, og før man ved, om det faktisk har kapacitet til at behandle så mange flere patienter, så skal Frederikssund Hospital bevares.

Anna Libak, Venstre, stiller op i Hillerødkredsen

Også partifællen Martin Geertsen bakker op. 

-  Helt bestemt. Vi har brug for alle lokale sygehuse i Hovedstadsområdet til at imødekomme den befolkningstilvækst på 200.000 mennesker, som vi ser ind i, inden 2030 (...)I det lys er der brug for et Frederikssund Hospital, siger Martin Geertsen. Han stiller op i Tårnbykredsen, i  Københavns Storkreds.

Det mener andre kandidater hos Venstre  

Charlotte Munch: 

- Jeg er faktisk åben for, at Frederikssund Hospital kan varetage nogle sygehusfunktioner, kommunale sundhedstilbud og for eksempel praktiserende læger.

 

Bertel Haarder:

- Måske. Det er Region Hovedstaden, der har besluttet at lukke hospitalet. Venstre ønsker at nedlægge regionerne. Og sikre en stærkere national retning og et mere nært sundhedsvæsen.  Vi er helt åbne for, at Frederikssunds Hospital kan bevare nogle ambulante funktioner  i fremtiden. Det kan både være sygehusfunktioner, kommunale sundhedstilbud og andre tilbud med for eksempel praktiserende læger. 

 

Hans Andersen:

- Ja, absolut. Vi skal flytte sundheden tættere på borgerne. Her spiller Frederikssunds Hospital en vigtig rolle. Jeg har længe arbejdet for en bevarelse af Frederikssund Hospital. Og det kæmper jeg videre for.     

Se mere

Hos SF er Anne Valentina Berthelsen klar til at bevare Frederikssund Hospital som fuldt funktionssygtigt og med sengepladser.

- Det nye Nordsjællands Hospital er allerede i tegneprocessen blevet 100 sengepladser mindre. Der vil mangle sengepladser allerede fra åbningen. Så der vil fortsat være behov for Frederikssund Hospital, siger Anne Valentina Berthelsen, der stiller op i Sjællands Storkreds. 

Det nye Nordsjællands Hospital er allerede i tegneprocessen blevet 100 sengepladser mindre. Det vil mangle sengepladser allerede fra åbningen. Så der vil fortat være behov for Frederikssund Hospital.

Anne Valentina Berthelsen, SF, stiller op i Sjællands Storkreds

Det mener andre kandidater hos SF

Trine Torp:

- Ja. Løkkes prestigeprojekt med supersygehuse halter gevaldigt. Både hvad angår budgettet. Men også antallet af senge, køkkener og så videre. Der er brug for et kasseeftersyn af sygehusprojekterne. Og i forhold til  Frederikssund Hospital bør en ny regering ikke fortsætte  med at stille sig i vejen for, at Frederikssund Hospital kan drives videre. Også med medicinske sengepladser. 

 

Halime Oguz:

Ja -  vi kommer til at mangle især tilbud til de medicinske patientrer og kronikere. Hvis vi nedlægger Frederikssunds Hospital, når supersygehuset i Hillerød står færdigt.   

Se mere

Hos Socialdemokratiet vil de bevare Frederikssund Hospital. Sådan her er meldingen fra Astrid Krag, der stiller op i Greve/Solrødkredsen.

-  Vi har ikke brug for flere sygehuslukninger. Tværtimod skal vi oprette nye nærhospitaler og have nærheden tilbage i vores sundhedsvæsen. Derfor håber jeg selvfølgelig også, at Frederikssund Hospital bliver bevaret, siger hun. 

Vi har ikke brug for flere sygehuslukninger. (...)Derfor håber jeg selvfølgelig også, at Frederikssund Hospital bliver bevaret.

Astrid Krag, Socialdemokratiet, stiller op i Greve/Solrødkredsen.

Det mener andre kandidater hos Socialdemokratiet

Det svarer socialdemokratiske kandidater til spørgsmålet: Skal Frederikssunds hospital bevares som et hospital i Nordsjælland med reelle hospitalsfunktioner?

 

Rasmus Stoklund Holm-Nielsen, Nordsjællands Storkreds:

- Ja. Og af samme årsag skal vi bevare regionerne, så det ikke bliver op til embedsmænd og en bestyrelse at træffe beslutningen - så ser jeg en stor risiko for, at man kan finde på at lukke hospitalet.

 

Jeppe Bruus, Københavns Omegns Storkreds:

- Jeg er tilhænger af, at vi bevare vores nærhospitaler. Og den beslutning skal kunne træffes af regionale politikere, i regionen. Derfor er jeg imod regeringens sundhedsform, der vil nedlægge regionerne. Og dermed overlade en fremtidig beslutning om Frederikssunds hospital til en administrativ bestyrelse i Århus frem for regionerne.

 

David Trads, Nordsjællands Storkreds:

- JA. Dog afgørende, at det lokale hospital er en del af Nordsjællands Hospital, så visse funktioner måske kun er i enten Hillerød eller Frederikssund. Allervigtigst er det, at beslutningen træffes lokalt i regionen.

 

Kasper Sand Kjær, Københavns Omegns Storkreds:

- Det håber jeg – og det er også hvad jeg forstår, at regionsrådet i Region Hovedstaden lige nu ligger op til. Det er jo et godt eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at vi bevarer regionerne, hvor der sidder folkevalgte politikere, som må stå til ansvar overfor borgerne for deres beslutninger.

 

Anne Fuglsang-Damgaard Sina: 

- Region Hovedstaden er så vidt jeg ved netop nu i gang med at overveje, hvordan Frederikssund Hospital kan bevares. Det er selvfølgelig en del af en generel prioritering, men det er jo altid godt med hospitalsfunktioner tæt på borgerne. ​ 

Se mere

Blandt De Radikales kandidater er Kristian Heegaard, der stiller op i Nordsjællands Storkreds. Han vil bevare Frederikssund Hospital.

- Ja.  Sundhedsområdet udvikler sig i de her år. Der er flere opgaver lokalt, og der bliver flere ældre.  Derfor vil der være behov for det i Frederikssund, siger han.

Det mener andre kandidater hos De Radikale 

Jeppe Trolle:

- Det mener jeg bør afgøres i Regionsrådet - ikke i Folketinget.

 

Bo Nygaard Larsen:

- Ja. Beliggenheden er god. Og der er brug for sengepladserne.  

 

Martin Lidegaard, Nordsjællands Storkreds:

- Vi vil sikre, at der fortsat eksisterer et nært sundhedstilbud til borgerne i Frederikssund til alle dem med de mere almindelige og ufarlige sygdomme.

Men det har været en del af planen, at de mindre hospitaler i Helsingør og Frederikssund skulle lukke for at være sikre på at alvorligt syge patienter i hele Nordsjælland kan få den specialiserede hjælp, der nogle gange kan være nødvendig.

Vi går derfor ind for, at Frederikssund hospital lukker, når det nye hospital i Hillerød står færdigt (ikke før!) – og at der herefter etableres et sundhedshus, hvor der både skal være adgang til sygehuslæger (fx gigtlæger, hjertelæger, diabeteslæger), kommunale sundhedstilbud samt måske praktiserende læger eller andre speciallægepraksis.

 

Ruben Kidde, Københavns Storkreds:

- Nej. For det nye sygehus i Hillerød er på vej. Men det er vigtigt for mig, at Hillerød skal stå helt færdigt, inden Frederikssund lukker.

Desuden bør der være et sundhedshus i Frederikssund så der er nærhed til behandlinger som ikke kræver en høj specialiseringsgrad.

Se mere

Nye Borgerlige vil genåbne de lokale sygehuse

Nye Borgerliges politiske retning på sundhedsområdet betyder også, at man vil holde Frederikssund Hospital åbent.

- Ja, selvfølgelig. Generelt vil vi genåbne de lokale sygehuse. Blandt andet også i Helsingør. Sikre at nærheden og trygheden kommer tilbage i sundhedssystemet, siger Ketil Wathne Rasmussen fra Nye Borgerlige. Han stiller op i Københavns Storkreds.

Det mener andre kandidater hos Nye Borgerlige 

Mette Thiesen:

- Ja, selvfølgelig skal Frederikssunds Hospital bevares. Generelt vil vi genåbne de lokale sygehuse. Blandt andet også i Helsingør. Og dermed sikre at nærheden og trygheden kommer tilbage i sundhedsvæsenet.  

Se mere

Det mener kandidater hos Liberal Alliance

Hos Liberal Alliance bliver beslutningen om hospitalet i Frederikssund sendt videre. Til Region Hovedstaden.

- Det er en regional beslutning, siger Laura Lindahl.

May-Britt Kattrup fra Liberal Allliance håber dog, at hospitalet i Frederikssund bliver bevaret.

- Det håber jeg. Men det er regionens ansvar og beslutning (...) For mig er det vigtigt, at beslutningerne giver de bedste faglige og trygge løsninger for patienterne. Og at de samtidig tager højde for den bedste samfundsøkonomiske løsning. Sådan siger May-Britt Kattrup, der stiller op i Nordsjællands Storkreds.

Se mere

Frederikssund Hospital kan give nærvær og nærhed 

Også Kristendemokraterne bakker op om at bevare hospitalet i Frederikssund.

- Nærvær og nærhed kræver, at Frederikssund Hospital bliver bevaret. Kristendemokraterne vil fastholde de almindelige sygehusfunktioner, genoptræning, kontroller og alt andet, som ikke kræver specialister. Det siger Stig Grenov, der stiller op i Nordsjællands Storkreds.

Hos Stram Kurs får hospitalet i Frederikssund også opbakning.

- Ja. Lokalsamfundets funktioner skal bevares, siger Henrik Westermann Søndergaard fra Stram Kurs. 

Ja. Lokalsamfundets funktioner skal bevares.

Henrik Westermann Søndergaard, Stram Kurs, stiller op i Københavns Omegns Storkreds 

De Konservatives Mette Abildgaard satser på Frederikssund Hospital som en ekstra mulighed. 

-   Meget tyder på, at der kommer til at mangle sengepladser på det nye supersygehus i Hillerød. Derfor bør vi holde muligheden åben. For at kunne anvende hospitalet i Frederikssund i flere år end planlagt, siger Mette Abildgaard, der stiller op i Nordsjællands Storkreds.

Meget tyder på, at der kommer til at mangle sengepladser på det nye supersygehus i Hillerød. Derfor bør vi holde muligheden åben.

Mette Abildgaard, De Konservative, stiller op i Nordsjællands Storkreds

 

Det mener andre kandidater hos De Konservative

Helle Bonnesen:

- Ja. Frederikssund Hospital skal bevares. Det går ikke, at alle lokale institutioner bliver nedlagt. For så nedlægger vi de små samfund. Arbejdspladserne og den lokale sammenhængskraft. Især er akutklinikken vigtig at bevare.

Naser Khader:

- I sundhedsreformen står der tydeligt, at  "Med sundhedsreformen ændres der ikke på den fastlagte sygehusstruktur. Hverken for de 21 akutsygehuse eller de øvrige  sygehuse" Dermed vil Frederikssund Hospital blive bevaret.  

Se mere

I det nye parti Klaus Riskær Pedersen er der også opbakning til at holde Frederikssund Hospital åbent.

- Ja. Som nærhospital og lette operationer og skadestue, siger Klaus Riskær Pedersen, der stiller op i Københavns Storkreds.

Dansk Folkeparti støtter også idéen om at bevare Frederikssunds Hospital 

- Ja. Jeg ønsker ikke at lukke sygehuse i Hovedstadsområdet, siger Martin Henriksen, der stiller op i Tårnbykredsen.

Pernille Skipper: Bevar Frederikssund Hospital 

Hos Enhedslisten vil de også bevare hospitalet i Frederikssund.

-  Ja. Frederikssund Hospital skal bevares med reelle hospitalsfunktioner. Det skal det, fordi der er brug for nærhed for borgerne. Og fordi der skal være nok sengepladser. De nye beregninger på sengepladser, på det nye hospital i Hillerød, er undervurderet. Derfor skal vi beholde hospitalet, siger Pernille Skipper fra Enhedslisten. Hun stiller op i Nørrebrokredsen.

Alternativet støtter også idéen om at holde Frederikssunds Hospital åbent.

- Ja. Frederikssunds Hospital bør fortsat fungere som nærhospital. Med for eksempel akutfunktioner og behandlingsmuligheder, siger Uffe Elbæk fra Alternativet. Han stiller op i Københavns Storkreds.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik