Her rammer coronakrisen: Byråd må afsætte million-beløb til flere ansatte

Coronakrisen har betydet, at ekstraordinært mange har meldt sig ledige - derfor har byrådet i Frederikssund besluttet at afsætte ekstra penge til flere medarbejdere på jobcentret.

Mens mange mennesker har mistet deres job under coronakrisen, er der andre, der har fået rigtig travlt.

Det drejer sig blandt andet om de ansatte på jobcentret i Frederikssund, der nu behandler flere medborgeres sager end sædvanligt.

På jobcentret er der nemlig opstået en sagspukkel på især dagpenge- og sygedagpengeområdet som konsekvens af coronakrisen.

Derfor har et flertal i byråddet på et møde besluttet, at der skal afsættes godt én million kroner til flere medarbejdere på kommunens jobcenter.

- Selv om det går den rigtige vej i forhold til coronavirus, og selvom den gradvise genåbning af Danmark er undervejs, må vi desværre konstatere, at ledigheden fortsat vil være høj i hvert fald i resten af 2020.

- Derfor har vi i byrådet besluttet at tilføre ekstra ressourcer til området for resten af året for cirka 1,1 million kroner, siger borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmmidt Andersen (V) til TV 2 Lorry.

Ifølge kommunen viser et notat fra Det Økonomiske Råd, at ledigheden i 2020 vil stige med mellem 50-70.000 personer på landsplan.

Flere hundrede ledige

For Frederikssund Kommune svarer det til, at et sted mellem 350 og 500 fuldtidspersoner i kommunen melder sig ledige som konsekvens af coronakrisen.

De mange borgere, der har meldt og fortsat vil melde sig ledige har dog medført en sagspukkel, som nu skal afhjælpes med de penge, byrådet har afsat til at ansætte flere medarbejdere på jobcentret. 

- På grund af Corona-epidemien og den deraf afledte nedlukning af det danske samfund, har vi konstateret en betydelig stigning i ledigheden. Med de afsatte penge til det pludseligt opståede behov for flere medarbejdere på jobcentret, bliver der tale om vikaransættelser via vikarbureauer, siger John Schmidt Andersen.

Inden for områderne dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge har der i Frederikssund Kommune frem til midten af maj 2020 været en nettotilgang på i alt 351 sager.

For dagpengesager er der tale om en stigning på 38 procent, mens der for kontanthjælp har været en stigning på 30 procent og for sygedagpenge på 14 procent.

Kommununen forventer, at de ekstra hænder fra nye medarbejdere allerede vil kunne træde i kraft allerede fra den 1. juli.