Trafikeret vej ved Zoo lukker for al biltrafik til sommer

Til sommer bliver det ikke muligt at køre i bil forbi Zoologisk Have og over Frederiksberg Bakke i en periode. En beslutning, der skulle være undgået, mener Frederiksberg-politiker.

Et flertal af politikerne på Frederiksberg har besluttet, at der skal laves en plads på toppen af Frederiksberg Bakke, hvor bilerne skal køre langsommere, og hvor de to parker på hver side af Roskildevej, Frederiksberg Have og Søndermarken, skal hænge mere sammen.

I forbindelse med anlæggelsen af pladsen vil der blive spærret for al biltrafik i en periode i løbet af sommeren.

Her kan man se, hvordan det er planen, at toppen af bakken skal se ud.
Her kan man se, hvordan det er planen, at toppen af bakken skal se ud.
Foto: LYTT

En beslutning, der bekymrer Socialdemokratiets spidskandidat på Frederiksberg, Michael Vindfeldt.

- Jeg synes sådan set, at idéen med pladsen er fin. Men man skal gennemføre projektet i tæt dialog med borgerne og undersøge grundigt, hvordan man kan lave pladsen, uden at det er til gene for borgere i området og trafikanter. Det synes jeg ikke, at man har gjort godt nok, siger han.

Michael Vindfeldt mener, at det kan lade sig gøre at etablere pladsen uden at spærre af for trafikken, hvis projektet ikke skal være færdigt allerede i 2021, som der er planlagt med.

Socialdemokraten er også bekymret over, at der i budgetaftalen, som Socialdemokratiet ikke er en del af, står, at man ikke bare vil lukke bakken for biltrafik under anlæggelsesperioden.

Man vil også forsøge sig med at lukke toppen af bakken i trafiksvage perioder af året fremover.

- Jeg er rystet over, at man kan tro, at bilerne bare forsvinder, fordi man lukker en vej i en periode. Bilerne vil køre andre veje, og jeg er bange for, at det vil være til stor gene for dem, der bor i nærheden.

Borgmesteren afviser kritikken

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (K) ser frem til at pladsen bliver etableret, fordi han tror, at "det bliver et godt og smukt projekt, som får haverne til at hænge bedre sammen".

Og han afviser, at man kunne have undgået at spærre af for biltrafikanter i anlæggelsesperioden.

- Forvaltningen har undersøgt, om vi kan undgå det, men det kan ikke lade sig gøre på en meningsfuld måde. Det bedste af det værste er at spærre bakken af i en periode, hvor det generer mindst. Og det vil være i nogle uger i juli, hvor de fleste er på sommerferie, siger han.

Han understreger desuden, at der ikke er konkrete planer om at spærre for trafikken i trafiksvage perioder fremover, selvom det fremgår af budgetforliget.

- Det med forsøget er en meget blød hensigtserklæring, som Alternativet fik indført i budgettet. Det er der ikke konkrete planer om. Hvis der kommer konkrete planer om det i perioder, så vil vi selvfølgelig inddrage dem, der bor i nærheden, siger han.

Her kan man se, hvilke materialer man tænker at bruge til den nye plads.
Her kan man se, hvilke materialer man tænker at bruge til den nye plads.
Foto: LYTT

Borgmesteren mener, at kommunen har inddraget dem, projektet er relevant for lige nu, i processen, og han mener ikke beslutningen er forhastet. 

Ifølge Simon Aggesen har kommunen på nuværende tidspunkt været i dialog med København Zoo, Frederiksberg Museerne, Slots- og Kulturstyrelsen og Cyklistforbundet om, hvad de tænker om projektet.

Det er partierne SF, Alternativet, Venstre og Konservative, der står bag beslutningen om at ændre toppen af Frederiksberg Bakke til juli. Der er afsat 9 mio. kr. til projektet.