Politiker i nødråb: Børn fra København bør passes på Frederiksberg

Det kan sagtens lade sig gøre at få dækket udgifter i Frederiksberg Kommune, hvis man vil passe Københavns børn. Udvalgsformand er fortsat kritisk.

En del forældre i Frederiksberg Kommune må lige nu bekymre sig om, hvorvidt deres børns institution lukker. 

Der er lagt op til at spare op mod 460 pladser væk, fremgår det af kommunens effektiviseringsforslag for 2019.

Forvaltningen har fremlagt tre forskellige modeller, som alle indebærer lukninger af børneinstitutioner, men det burde ikke være nødvendigt.

Sådan lyder meldingen fra Radikale Venstres Ruben Kidde. 

Han så hellere, at man modtog børn fra Københavns Kommune, hvor man lige nu er presset på grund af den massive befolkningstilvækst. 

Alle udgifter kan dækkes af naboerne

Tilbage i maj måned lød meldingen, at Frederiksberg Kommune ville få problemer med at opkræve udgifter til husleje og vedhedligeholdelse af institutioner - og at man dermed kun kunne bede naboerne om at betale for personale, aktiviteter og mad. 

Det viser sig dog nu, at Københavns Kommune sagtens selv kan vælge at yde et ekstra tilskud, således at man dækker alle udgifter, hvis man vil have sine børn passet. 

Det fremgår af et svar fra forvaltningen til Ruben Kidde, som TV 2 Lorry har kigget i. 

- Når det lovmæssigt er muligt at få dækket alle udgifter, så er det da oplagt, at lade det her forslag indgå som et alternativ til at lukke pladser, siger han. 

- Det er en win win-situation. Vi kan sikre, at børn på Frederiksberg ikke skal skifte daginstitution, og hjælpe københavnerne. Det går økonomisk i nul, lyder det fra Ruben Kidde til TV 2 Lorry. 

Spareøvelse med tre modeller

Liberal Alliance: Vi skal ikke løse Københavns problemer

Der er i øjeblikket 60 daginstitutioner i Frederiksberg Kommune med i alt 6.383 pladser. Men stigende boligpriser kan øjensynligt have fået en del børnefamilier til at lede efter bolig andre steder.

Af befolkningsfremskrivningen fremgår det i hvert fald, at der er en lavere grad af tilflytning af forældre med børn i alderen 0 til 5 år. 

Alligevel bør man ikke afhjælpe københavnernes stigende problemer, lyder det fra børneudvalgsformand Laura Lindahl (Liberal Alliance). 

- På Frederiksberg har man valgt mig. Jeg er ikke valgt for at løse københavnernes problemer. Jeg skal gøre, hvad jeg mener, der vil gavne økonomien i min kommune, siger hun til TV 2 Lorry.

- Mit forslag er, at vi lukker institutioner. Der er ikke nogen af de her modeller, som er optimale, men det er et oplæg, som vi skal debattere. Jeg er selv mor, og jeg forstår, at man kan være utryg. Det er ubekvemt, men vi har et politisk ansvar for at sikre den optimale økonomi, siger hun.

Københavnerbørn vil give øget trafik og ustabile institutioner, lyder det fra Laura Lindahl (Liberal Alliance).
Københavnerbørn vil give øget trafik og ustabile institutioner, lyder det fra Laura Lindahl (Liberal Alliance).
Foto: Thomas Lekfeldt - Ritzau Scanpix

Børn øger trafikken

Laura Lindahl ser to udfordringer i at passe børn fra Københavns Kommune. 

Befolkningsprognoserne peger ikke på, at der snart kommer flere børn igen på Frederiksberg. Dermed vil man holde institutioner åbne for andres skyld, lyder argumentet:

- Og problemet er, at københavnerne ikke vil have deres børn hos os permanent. Børnene er her i gennemsnit i et år, og så flytter de til en institution, der er tættere på deres hjem. Det er enormt ustabilt for institutionerne at drifte, og det giver en ustabil situation med en stor børneomsætning, siger hun. 

- Derudover skal man tænke på, at det vil give øget trafik i myldretiden, hvis vi fylder 400 pladser op med københavnerbørn. Der er i forvejen høj belægning på vejene. Det ville da ikke være i vores interesse, tilføjer hun. 

Så du vil hellere fyre pædagoger?

Vi følger en normering, som er et bestemt antal børn per pædagog. Vi ansætter altså ikke pædagoger til de 400 børn, vi ikke har, men vi har stadig bygninger, som vi betaler for. Vi skal betale rengøring og husleje, uanset om der er 220 eller 200 børn i en institution. Derfor kan det give mening at rykke pædagoger og børn sammen og opsige lejekontrakter.