Nyt politisk mål: Alle skal kunne se et træ fra deres bolig

Der skal være udsigt til mindst et træ fra alle boliger på Frederiksberg. Det er et af målene i kommunens nye træpolitik.

Se på dit sygesikringsbevis. Står der et Frederikberg-postnummer på det, så prøv dernæst at se ud af vinduet.

Kan du se et træ? Hvis ikke, så er der noget galt, og så skal du kontakte kommunen.

Du skal have udsigt til mindst et træ fra samtlige boliger på Frederiksberg.

Det er et af fem punkter i en helt nyt politisk genre.

Du har hørt om fordelingspolitik, socialpolitik og miljøpolitik. Men har du hørt om træpolitik? Det har du nu.

Sådan en har de vedtaget i hovedstadskommunen, der skal synliggøre og sætte fælles retning for indsatsen.

Borgmesteren uddyber:

- Denne politik skal hjælpe os med at passe på det grønne Frederiksberg, samtidig med at vi også tilgodeser alle de mange andre hensyn, der er i byen, siger borgmester Jørgen Glenthøj fra De Konservative.

- Det første og vigtigste mål er, at alle der bor på Frederiksberg, skal kunne se et træ fra deres bolig. Kan de ikke det, skal de kontakte kommunen, som vil kigge på mulighederne for at plante et træ, siger han.

Træpolitikken omfatter også en fordelingsnøgle til kommunens træarter- og sorter, træernes rolle i klimatilpasning, plantningsmetoder og beskyttelse af træer.

Som noget nyt er samtlige træer over 25 år nu beskyttede. Det betyder, at hvis man går med tanker om at fælde eller beskære dem, så kræver det først en særlig tilladelse af Kommunalbestyrelsen i Frederikberg.

Du kan læse mere om Frederiksberg Kommunes nye træpolitik her.

De fem punkter i Frederiksbergs træpolitik

I nabokommunen København blev en liste over kommunens ikoniske træer tidligere på året offentliggjort som led i en beskyttelsesplan.

I København er der mange gamle træer, og politikerne på rådhuset vil gerne beskytte dem. Så nu er der blevet lavet en liste med foreløbig 136 ikoniske træer. Træer, der altså ikke må blive fældet, uden at der bliver givet en tilladelse fra kommunen først. Næste skridt er at alle os uden for rådhuset kan byde ind med, hvilket træer vi synes, der bør fredes. Men nu tager vi lige et kig på nogle af de træer, der allerede er blevet kåret til at være ikoniske.