Markant flere uheld på Frederiksberg - især cyklister kommer galt afsted

Antallet af alvorligt tilskadekomne i trafikken på Frederiksberg er fordoblet.

Det går den forkerte vej med at nedbringe antallet af uheld på Frederiksberg.

Det viser en ny rapport med politiregistrerede uheldsoplysninger, som By- og Miljøudvalget i Frederiksberg Kommune har modtaget til orientering.

Rapporten konstaterer, at antallet af tilskadekomne i trafikken på Frederiksberg er steget fra 33 personer i 2017 til 51 personer i 2018, hvilket svarer til en stigning på 55 procent.

Især steg andelen af alvorligt tilskadekomne, fra 17 i 2017 til 35 i 2018, altså en fordobling.

Antallet af lettere tilskadekomne var derimod uændret fra 2017 til 2018, hvor 16 personer kom lettere til skade.

Med stigningen i antallet af tilskadekomne vurderer kommunen, at dens målsætning om en halvering i antallet af tilskadekomne fra 2010 til udgangen af 2020 ikke kan nås.

En tendens der desværre også ses på landsplan. De foreløbige tal for 2019 understøtter den negative tendens, fremgår det af kommunens orientering.

Cyklister kommer oftest til skade

Det er fortsat cyklister, der oftest kommer til skade i trafikken, idet de udgør 59 procent af alle tilskadekomne. Fodgængere udgør kun 12 procent.

"For at nedbringe antallet af tilskadekomne i trafikken, er det derfor den gruppe der bør være størst fokus på i det fremadrettede arbejde," skriver kommunen i orienteringen.

"Det vurderes, at der ikke alene vil være tale om behovet for fysiske ændringer og tilpasninger af veje og stier, men i lige så høj grad behovet for adfærdspåvirkende tiltag som kampagner og lignende, da det i flere tilfælde kan konstateres, at uheldet ikke skyldes de fysiske forhold, men den adfærd der blev udvist."

Undersøgelser har ifølge kommunen vist, at af samtlige trafikuheld der sker, er årsagen i mere end 90 procent af uheldene den menneskelige adfærd.

"Forvaltningen vil ved disponeringen af trafiksikkerhedspuljen komme med forslag til særlige indsatser rettet mod cyklister," lyder det.

Hovedkonklusioner fra rapporten Trafikuheld på Frederiksberg 2018

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Trafik

trafikuheld helsingørmotorvejen

Trafik-kaos på motorvejene: Adskillige uheld og lange køer

Kirsten Jensen, borgmester i Hillerød

playMillioner til cykelprojekt ved kommende station og supersygehus

bus movia

Snart kan du tage cyklen med i alle busser på Sjælland

20190220-143924-4-1920x1281we

Trængselsafgift for køretøjer kan være på vej i København

Frederiksberg

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere