Kørelærer og tolke brugte wc-papir til teoriprøvefusk

Retten på Frederiksberg har afsagt domme på op til halvandet års fængsel for bestikkelse i sag om opfindsom svindel med teoriprøver.

En kørelærer er onsdag blevet idømt halvandet års fængsel for systematisk fusk med teoriprøver i 19 tilfælde. Hans medhjælper har fået et halvt års fængsel for at medvirke i fem tilfælde.

Derudover er tre tolke blevet dømt i sagen. Den højeste straf blandt dem gik til en 48-årig kvinde. Hun er idømt et års fængsel for fusk ved 15 prøver. To andre tolke fik betingede domme. De deltog kun ved få prøver.

Hvidt toiletpapir med påtrykt elefantmotiv spiller en væsentlig rolle i sagen. Det var nemlig brugt til at vikle om mobiltelefoner, som køreskoleeleverne havde i lommen under teoriprøven.

Via en åben telefonlinje kunne kørelæreren lytte med på spørgsmålene. Når eleverne skulle svare "ja", sendte han en sms til telefonerne, som så vibrerede i elevernes lommer. 

Tolk og kørelærer i lusket samarbejde

Tolkens rolle i den sammenhæng var at tolke langsomt, så kørelæreren kunne nå at sms'e eleverne.

Men det var kun den ene måde, der blev fusket på. I andre situationer oversatte tolken på en måde, så et bestemt ord i tolkningen afslørede, om eleverne skulle svare "ja" eller "nej".

En teoriprøve består af 25 billeder. Til hvert billede hører to-fire spørgsmål, hvortil der kan svares "ja" eller "nej".

Ved en anholdelsesaktion 6. juli 2015 slog politiet til mod prøvelokalet i Valby i København. Samtidig blev kørelæreren anholdt på køreskolen i Københavns Nordvestkvarter.

Syv ud af ni elever havde en indpakket telefon i lommen. På flere af telefonerne blev der fundet dna, som med meget stor sandsynlighed stammer fra kørelæreren eller hans assistent. 

Arabiske elever havde flere rigtige svar

Det var politiets færdselsafdeling i Valby, der tilbage i foråret 2015 fik en mistanke om urent trav. På flere hold med arabiske elever var antallet af rigtige svar nemlig langt højere end på andre hold.

Derefter blev der iværksat telefonaflytning af først en kørelærer og en tolk. Senere blev andre aflytninger sat i værk - også rumaflytninger. Disse blev brugt til bevisførelse i retssagen.

De dømte har nu to uger til at overveje, hvorvidt deres domme skal ankes til Østre Landsret.

En af de tre dommere ved Retten på Frederiksberg stemte for at frifinde de tre tolke. Dommeren mente ikke, at tolkene var omfattet af de bestemmelser i straffeloven, som der var rejst tiltale efter.

Det var bestemmelser om bestikkelse, stillingsmisbrug og brud på tavshedspligt.

OVERBLIK OVER OMFATTENDE FUSK MED TEORIPRØVER