Kørelærer og tolke brugte wc-papir til teoriprøvefusk

Retten på Frederiksberg har afsagt domme på op til halvandet års fængsel for bestikkelse i sag om opfindsom svindel med teoriprøver.

00:37

En kørelærer er onsdag blevet idømt halvandet års fængsel for systematisk fusk med teoriprøver i 19 tilfælde. Hans medhjælper har fået et halvt års fængsel for at medvirke i fem tilfælde.

Derudover er tre tolke blevet dømt i sagen. Den højeste straf blandt dem gik til en 48-årig kvinde. Hun er idømt et års fængsel for fusk ved 15 prøver. To andre tolke fik betingede domme. De deltog kun ved få prøver.

Hvidt toiletpapir med påtrykt elefantmotiv spiller en væsentlig rolle i sagen. Det var nemlig brugt til at vikle om mobiltelefoner, som køreskoleeleverne havde i lommen under teoriprøven.

Via en åben telefonlinje kunne kørelæreren lytte med på spørgsmålene. Når eleverne skulle svare "ja", sendte han en sms til telefonerne, som så vibrerede i elevernes lommer. 

Læs også Ekstrem mangel på køreprøver: Alt er snuppet på to minutter

Tolk og kørelærer i lusket samarbejde

Tolkens rolle i den sammenhæng var at tolke langsomt, så kørelæreren kunne nå at sms'e eleverne.

Men det var kun den ene måde, der blev fusket på. I andre situationer oversatte tolken på en måde, så et bestemt ord i tolkningen afslørede, om eleverne skulle svare "ja" eller "nej".

En teoriprøve består af 25 billeder. Til hvert billede hører to-fire spørgsmål, hvortil der kan svares "ja" eller "nej".

Ved en anholdelsesaktion 6. juli 2015 slog politiet til mod prøvelokalet i Valby i København. Samtidig blev kørelæreren anholdt på køreskolen i Københavns Nordvestkvarter.

Syv ud af ni elever havde en indpakket telefon i lommen. På flere af telefonerne blev der fundet dna, som med meget stor sandsynlighed stammer fra kørelæreren eller hans assistent. 

Læs også Ulidelige ventetider til køreprøver: ”Vi er helt oppe i det røde felt”

Arabiske elever havde flere rigtige svar

Det var politiets færdselsafdeling i Valby, der tilbage i foråret 2015 fik en mistanke om urent trav. På flere hold med arabiske elever var antallet af rigtige svar nemlig langt højere end på andre hold.

Derefter blev der iværksat telefonaflytning af først en kørelærer og en tolk. Senere blev andre aflytninger sat i værk - også rumaflytninger. Disse blev brugt til bevisførelse i retssagen.

De dømte har nu to uger til at overveje, hvorvidt deres domme skal ankes til Østre Landsret.

En af de tre dommere ved Retten på Frederiksberg stemte for at frifinde de tre tolke. Dommeren mente ikke, at tolkene var omfattet af de bestemmelser i straffeloven, som der var rejst tiltale efter.

Det var bestemmelser om bestikkelse, stillingsmisbrug og brud på tavshedspligt.

OVERBLIK OVER OMFATTENDE FUSK MED TEORIPRØVER

Få et overblik over den omfattende sag om svindel med teoriprøver i København.

To kørelærere, en assistent og tre tolke er anklaget for bestikkelse og stillingsmisbrug i forbindelse med fusk med køreprøver. Læs om sagen her:

-  Medarbejdere i færdselsafdelingen i Københavns Politi i Valby havde i begyndelsen af 2015 i nogen tid haft en fornemmelse af, at elever fra arabiske hold langt oftere bestod teoriprøver med nul fejl.

- I foråret 2015 modtager man et konkret tip fra en medarbejder på asylcentret Sandholm. Tippet går på en bestemt kørelærer.

- 9. marts 2015 vælger de ansatte i færdselsafdelingen at optage en teoriprøve på en diktafon. En arabisktalende betjent får straks mistanke om, at tolken taler i koder, som instruerer eleverne i at svare "ja" eller "nej".

- 24. marts 2015 anmelder en motorsagkyndig sagen til Københavns Politis afdeling for økonomisk kriminalitet. Efterforskerne iværksætter telefonaflytning af en kørelærer og en tolk.

- I maj 2015 bliver efterforskningen udvidet til også at omfatte køreprøver i Frederikssund.

- I juni 2015 iværksættes aflytning af en telefon, som tilhører en assistent for den mistænkte kørelærer.

- 6 juli 2015 slår politiet til. Under en køreprøve i Valby bliver den mistænkte kørelærer anholdt, og køreskolen bliver ransaget. Efter prøven anholdes en tolk og ni elever.

- Syv af eleverne er i besiddelse af mobiltelefoner. De er pakket ind i toiletpapir. På telefonerne står numrene på bagsiden. Numrene findes også på et papir, som ligger hos kørelæreren.

- Hos kørelæreren findes toiletpapir magen til det, som telefonerne er pakket ind i. Det er vidt med tryk af elefanter.

- Politiet får undersøgt telefonerne for dna. På en af dem findes dna fra kørelæreren. På to andre telefoner findes dna fra kørelærerens assistent.

- Alt i alt bliver 18 kørelærere, tolke og elever anholdt ved aktionen 6. juli 2015. Alle bliver løsladt efter endt afhøring.

- I marts 2016 bliver der rejst tiltale i sagen. To kørelærere, en assistent og tre tolke er under anklage. Alle nægter sig skyldige.

- 18 januar 2017 indledes sagen ved Retten på Frederiksberg. Der ventes dom i sagen i marts 2017.

- 29. marts 2017 blev en kørelærer, hans medhjælper og tre tolke dømt for systematisk fusk med teoriprøver.

 Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik