Børnehaveoprør på Frederiksberg: Hvorfor skal vi lukkes?

Nu protesterer en selvejende institution over, at den er udset til at lukke i to ud af tre forslag til nedskæringer på børneområdet på Frederiksberg.

- Vi danser hele dagen, vi danser hele dagen, synger en glad dreng på legepladsen i den selvejende institution Louisegården, på Frederiksberg.

Hele 4200 kvm2 med grønne områder med vild natur, bakker, karruseller og klatrestativer er til rådighed for børnene her. verdens bedste børnehave - hvis du spørger en forælder:

- Vi ved at børnene hver enenste dag har en fantastisk god hverdag. Og du finder ikke en institution med så stor en legeplads, siger Cecilie Skovhauge Jakobsen, forælder på Louisegården.
Alligevel er Louisegården på Frederiksberg truet af  lukning: 

- Vores børn de skal andre steder hen - og det vil jo være en stor omvæltning for rigtig mange børn, siger Cecilie Skovhauge Jakobsen. 

For der mangler børn i fremtiden og Frederiksberg kommune skal køre effektivt.

Effektiviseringer lige meget hvad

I dag oplyser Direktør i Børne- og ungeforvaltningen Inger Andersen at børnetallet på Frederiksberg skal nedskrives med 439 pladser . 
Det svarer til at der mindst skal nedlægges 50 - 60 stillinger.

Forvaltningen har fremlagt tre forslag for politikerne til hvodan kan gøres.

Et, hvor der udfases knap 450 skovbørnehavepladser over nogle år. Så skal der nedlægges 11 ekstra stillinger i kommunen -  altså oven i de 50 til 60 stitllinger.

Et andet forslag, der lukker Louisegården helt og udfaser noget færre skovpladser. Her nedlægges kun fem ekstra stillinger.

Og et tredie, hvor Louisegården og to andre selvejende institutioier lukkes og få skovpladser udfases. Her er kun to ekstra stillinger i fare.

Selveje er dyrt for kommunen/Nemmere at fyre i selvejende institutioner

De selvejende institutioner i kommunen står for skud, fordi de kan være en god mulighed for at effektivisere:
- Der kan være nogen steder, hvor der kan være en højere husleje. Men der kan også være det faktum, at det er nemmere at afskedige de medarbejdere, der er i en selvejende institution, fordi de kommunale medarbejdere skal omplaceres i kommunen, siger Laura Lindahl, formand for Børneudvalget i Frederiksberg kommune, Liberal Alliance.
Hos Den Danske Diakonissestiftelse, der driver Louisegården kan de godt se hvorfor DE regnes for dyre - for her er tre bygninger:

- I det budgetudkast, der sammenligner man omkostninger alene relateret til murstenskvardratmetre. Det vil sige, at man tager slet ikke højde for den herlighedsværdi med den store legeplads på 4200 kvm2 har, siger Anne Mette Fugleholm, Adm. direktør for Diakonissestiftelsen, der driver Louisegården.

- Men er det ikke rimeligt at I er med når I ser så dyre ud på kommunens budget, spørger vores reporter.

- Jeg syntes ikke der er min vurdering om noget det er rimeligt,svarer Anne Mette Fugleholm. Hun mener at tallene i forvaltningens forslag er helt forkerte.

Vedtages til oktober

Forhandlingerne går i gang i september - og politikerne skal i arbejdstøjet:

- Vi har alle mulige forskellige holdninger, som politiske partier. Jeg er tilhænger af frihed og det frie valg og derfor skal der være en masse forskellige tilbud. Men hvordan der ender, det ved vi først når vi står på den anden side af budget konferencen, siger Laura Lindahl.
 

På Louisegården kæmper forældrene videre:

- Vi forsøger at vise at vi er her og vi vil gerne fortsætte med at vise hvor dejlig vores institution er, siger Cecilie Skovhauge Jakobsen, forælder på Louisegården.

Førstebehandling af effektiviseringsforslagene sker d. 3. september. Den endelige effektiviseringsplan vedtages d. 9 oktober.