Andelsboligforeningen Duegården får lov til at gå konkurs

Beboerne i 183 usælgelige lejligheder på Frederiksberg har ønsket, at deres forening kan gå konkurs.

Andelsboligforeningen Duegården får lov til at gå konkurs. Det har Højesteret afgjort onsdag. Dermed omgør Højesteret landsrettens afgørelse.

Duegården blev stiftet i 2007, da boligpriserne var på deres højeste. En række lejelejligheder på Frederiksberg blev lavet om til andelslejligheder.

Købet blev finansieret med et lån med en rente, der kunne justeres løbende. Siden skiftede foreningen til et fast-rente-lån, et såkaldt swap-skifte.

Det er især den beslutning, som, sammen med det uheldige købstidspunkt, har fået foreningen i problemer. Da renten og priserne på udlejningsejendomme faldt på grund af finanskrisen, fik foreningen en stor gæld.

Det samme er sket for mange andre andelsforeninger, som blev stiftet i midten af 00'erne.

Duegården blev i 2015 vurderet til at være mellem 277 millioner kroner og 366 millioner kroner værd. Men foreningen skylder næsten 600 millioner kroner væk til Nykredit.

Dermed risikerer Nykredit at miste et trecifret millionbeløb efter Højesterets afgørelse.

Ved en konkurs vil andelshaverne miste deres indskud. Til gengæld slipper de for at betale en høj boligafgift, og de kan komme ud af deres lejligheder uden selv at skulle finde en køber.

Andelshavernes håb har været, at den nye ejer af ejendommen vil leje lejlighederne ud. De mener, at prisen for at leje lejligheder bør være langt lavere, hvis lejlighederne bliver omdannet til lejelejligheder.

En revisionsrapport, som Duegården fik udfærdiget i 2011, viste, at der var behov for en stor stigning i boligafgifterne, hvis andelsboligforeningen skulle drives videre.

Sagen har været ført over lang tid i domstolene. Duegården fik i 2014 lov til at gå konkurs af Sø- og Handelsretten, men den beslutning omgjorde Østre Landsret sidste år.

Næsten 1000 andelsboligforeninger menes at have en gæld, som er større end ejendommens værdi. Der er omkring 9000 andelsboligforeninger i Danmark. Så det svarer altså til omkring hver niende andelsboligforening.