17-årigs hjem kan koste ham livet - kan ikke blive genhuset

17-årige Salah Uddine El morabit lider af astma, allergi og utæt hjerteklap. Støv aktiverer hans sygdom. Men boligselskabet KAB vil ikke genhuse ham i et andet område, imens familiens lejlighed bliver renoveret.

Chadia Afkir er mor til Salah Uddine El morabit, de bor sammen med Salah Uddines lillebror Ilas i Søndermarken på Frederiksberg.

Boligområdet er igang med en omfattende renovering, og det ligner mere eller mindre en byggeplads. Salah Uddine har et skrøbeligt helbred, og lider blandt andet af astma, allergi og en utæt hjerteklap. Chadia fygter, hvad det kan betyde for hendes søn at bo i de støvende omgivelser.

- Altså det kan jo simpelthen betyde, at han kan miste livet, siger Chadia Afkir, da TV 2 Lorry besøger familien.

Salah Uddines mor, Chadia Afkir frygter hvad der skal ske med hendes søn, hvis han skal blive boende i Søndermarken, som minder om en byggeplads i øjeblikket.
Salah Uddines mor, Chadia Afkir frygter hvad der skal ske med hendes søn, hvis han skal blive boende i Søndermarken, som minder om en byggeplads i øjeblikket.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

quote Det gjorde ondt i lungerne, fordi jeg brugte så mange kræfter på at trække vejret

Salah Uddine Elmorabit

Har været akut indlagt

Ifølge planen skal renoveringen begynde inde i familiens lejlighed tirsdag den 2. juni. Familien skal blandt andet have fjernet asbest, og derfor skal der være en stor asbestafskærmning inde i lejligheden.

Allerede sidste sommer, da der lå støvende byggematerialer foran familiens lejlighed, blev Salah Uddine indlagt med en alvorlig astamtisk reaktion.

- Det gjorde ondt i lungerne, fordi jeg brugte så mange kræfter på at trække vejret, siger Salah Uddine Elmorabit til TV 2 Lorry.

På grund af den store renovering minder boligområdet Søndermarken i øjeblikket mest af alt om en byggeplads.
På grund af den store renovering minder boligområdet Søndermarken i øjeblikket mest af alt om en byggeplads.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Kæmper for genhusning

Chadia Afkir har kæmpet i over et år, for at hun og hendes søn kan blive flyttet fra lejligheden under renoveringen. Men indtil nu er intet sket.

- Jeg ikke forestille mig andet, end at det bliver endnu værre, siger Chadia Afkir.

17-årige Salah Uddine har allerede været akut indlagt to gange med alvorlig astmatisk reaktion. Det skete i forbindelse med, at der lå støvende byggematerialer foran hans lejlighed.
17-årige Salah Uddine har allerede været akut indlagt to gange med alvorlig astmatisk reaktion. Det skete i forbindelse med, at der lå støvende byggematerialer foran hans lejlighed.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Boligselskabet har fået påbud

TV 2 Lorry har tidligere fortalt om kritikken af forholdene under renoveringen Søndermarken. To læger fra Bispebjerg Hospitals arbejdsmedicinske afdeling har besøgt området. De skrev efterfølgende til Frederiksberg kommune, fordi de mener, at det kan være sundhedsskadeligt for de omkring 1000 beboere at bo i boligområdet under renoveringen på grund af farligt byggestøv og støj. Det førte til at boligselskabet KAB, der står for renoveringen, fik et påbud. 

Advarede inden det gik galt

TV 2 Lorry har fået indbilk i Chadia Afkirs korrespondance med Frederiksberg Kommune og boligselskabet KAB.

Mailudvekslingen viser, at Chadia bad kommunen om hjælp, allerede inden Salah Uddine blev indlagt. I en mail fra maj sidste år, skriver hun, at hun frygter, at renoveringen kan få negativ indvirkning på hans helbred.

- Jeg gjorde opmærksom på, at der skulle være en stor renovering i området, og at jeg var bange for, at han blev udsat for en masse byggestøv, siger Chadia Afkir.

TV 2 Lorry har fået lov til at se korrespondancen imellem Chadia Afkir, KAB og Frederiksberg kommune.
TV 2 Lorry har fået lov til at se korrespondancen imellem Chadia Afkir, KAB og Frederiksberg kommune.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Støvende byggematerialer

I første omgang er Chadia især bekymret for det arbejde, der skal udføres inde i familiens lejlighed. Men allerede i juli sidste år, længe før håndværkerne kommer ind i lejligheden, får Salah Uddine altså et alvorligt ildebefindende.

- Det er på tidspunkt, hvor de har noget byggemateriale liggende nede foran vores højhus. Der lå også noget, der lignede sand, som var blæst ind i vores lejlighed. Jeg var vant til, at Salah Uddine af og til fik det skidt. Men det her var jeg ikke vant til: Han var meget afkræftet, og kunne ikke få vejret. Han skulle hive efter vejret, siger Chadia Afkir. 

Det ender med, at Salah Uddine bliver kørt akut på hospitalet med vejrtrækningsproblemer.

- Da vi nåede derhen, fik han iltmaske på med det samme, siger Chadia Afkir. 

Af journalen fra hospitalet fremgår det, at "tiltagende respirationsbesvær" er årsagen til indlæggelsen. For Salah Uddine var det en meget ubehagelig episode:

- Min vejtrækning begyndte at blive meget alvorlig. Altså jeg begyndte at få meget svært ved at trække vejret, siger Salah Uddine og demonstrerer, hvordan hans ildebefindende var ved at lave en kort, besværet vejrtrækning, så han kommer til at lyde stakåndet.

- Hans astma var meget ekstrem, tilføjer hans mor Chadia Afkir.

Salah Uddine bliver udskrevet efter et par dage, men kort efter bliver han indlagt igen.

- Nu kender de ham, så de tager han hurtigt ind og giver ham ilt, siger Chadia Afkir. 

quote Som forældre er det ikke særlig rart, når man ikke kan yde den omsorg, som man skal for sit barn

Chadia Afkir, mor til Salah Uddines

Beder igen om genhusning

Chadia Afkir kontakter igen kommunen for at blive flyttet fra boligen under byggeriet.

Hun sender journalerne fra de to indlæggelser til en sagsbehandler. I en mail fra den 1. oktober sidste år skriver sagsbehandleren, at kommunen sammen med KAB er i gang med at undersøge mulighederne for genhusning.

- Jeg falder til ro og er mere tryg ved, at nu bliver der gjort noget. Men pludelig vender det hele 180 grader, og så er det ikke muligt at hjælpe os længere, siger Chadia Afkir. 

Ifølge familiens læge kan Salah Uddine ikke tåle at bo i Søndermarken, imens boligområdet bliver renoveret.
Ifølge familiens læge kan Salah Uddine ikke tåle at bo i Søndermarken, imens boligområdet bliver renoveret.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Læge anbefaler flytning

Af en mail fra den 20. november fremgår det, at kommunen ikke længere vil behandle familiens genhusning. De overlader nu al sagsbehandling til boligselskabet KAB. I mailen står der også, at KAB har ladet kommunen forstå, at boligselskabet ikke uden videre vil genhuse familien. KAB henviser til, at et flertal af Søndermarkens beboere har stemt for renoveringen, og at genhusning ikke er en del af budgettet.

Kort efter skriver familiens egen læge, Jan Børger, en lægerklæring om den risiko, der er for Salah Uddine, ved at bo i de støvende omgivelser i Søndermarken. Der står:

"16-årig mand med kronisk hjertelidelse, astma og allergi anbefales IKKE at opholde sig igennem en større renovering, hvor der vil være påvrikning med støv og asbest selv i lukket miljø, da der vil være stor risiko for forværring af sygdomsbilledet. Har allerede været indlagt to gange med asta."

Overfor TV 2 Lorry bekræfter familiens praktiserende læge det, han har skrevet i lægeerklæringen:

- Han kan få det værre. Det er ganske alvorligt for hans vedkommende, siger Jan Børger.

Endnu en lægeerklæring

Kort før jul sender Frederiksberg Kommune lægeerklæringen, og Salah Uddines indlæggelsesjournaler til KAB, og spørger, om boligselskabet undtagelsesvis kan hjælpe familien med en genhusning. Chadia håber, at det betyder, at KAB nu vil tage sig af sagen:

- Jeg tænker, det er fint. Så kan DE tage sig af sagen, siger Chadia Afkir. 

Den 2. januar bekræfter en medarbejder i KAB, at boligselskabet har modtaget kommunens brev, og siger, at Chadia vil høre mere senere. 

- Men der sker ingenting. Så jeg skriver igen til kommunen, og spørger: 'Kan I rykke boligselskabet?', siger Chadia Afkir. 

På grund af sine mange helbredsproblemer er Salah Uddine tilknyttet Center for Sjælde Sygdomme på Rigshospitalet. Chadia indsender nu en tredje journal fra centeret, hvor der blandt andet står:

"Det største problem er hudkløe og astma og begge dele er forværret idet boligblokkene hvor familien bor er under renovation hvilket medfører meget støv i omgivelserne" 

Chadia føler afmagt, fordi hun nu i næsten et år har kæmpet for genhusning. Uden held.
Chadia føler afmagt, fordi hun nu i næsten et år har kæmpet for genhusning. Uden held.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Ingen ledige lejligheder

Trods det bliver boligselskabets lokale lokale repræsentant i Søndermarken - som er Chadias daglige kontaktperson til KAB - ved med at afvise hendes ønske om genhusning.

- Beskeden er, at der ikke er nogen ledige boliger, siger Chadia Afkir. 

Familien har fået tilbudt at blive genhuset i en anden lejlighed i Søndermarken. Den lejlighed er også under renovering. Familien har takket nej, da det vil betyde, at Salah Uddine stadig skal bo i Søndermarken, som i øjeblikket nærmest er en stor byggeplads. 

Alle beboere har også fået tilbudt, at de kan flytte på hotel i de dage, hvor arbejdes inde i deres lejlighed. Men så kan de ikke selv lave mad, og det vil betyde, at de skal flytte frem og tilbage flere gange i løbet af de næste otte måneder.

- Vi vil have stabilitet i vores liv. Det kræver stabilitet, siger Chadia Afkir. 

Chadia Afkir har skrevet til Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen.
Chadia Afkir har skrevet til Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Har skrevet til borgmesteren

Chadia har også skrevet til Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), og forklaret sin sag. Men hun har ikke hørt noget.

- Det er en følelse af afmagt. Hvad skal man gøre, siger Chadia Afkir. 

Nu frygter hun, hvad der sker, når renoveringen begynder inde i lejligheden.

- Som forældre er det ikke særlig rart, når man ikke kan yde den omsorg, som man skal for sit barn, siger Chadia Afkir.  

Nyt tilbud

KAB har altså kendt til sagen siden sidste sommer. Det eneste tilbud, boligselskabet er kommet med indtil nu, er en bolig i samme område.

Men da jeg (red. TV 2 Lorrys journalist Sebastian Bindesbøll Møller) mødtes med KABs byggedirektør Rolf Andersson for at lave et båndet interview, havde han et nyt tilbud med.

- Vi tilbyder nu en bolig i den færdiggjorte blok, hvor renoveringen er overstået, sagde byggedirektør, Rolf Andersson.

Så nu tilbyder I familien endnu en lejlighed i det boligområde, hvor Salah Uddine - på grund af byggeriet - har fået et astamtisk anfald?

- Ja, men det er mange hundrede meter derfra. Der, hvor lejligheden ligger, kommer der ikke mere byggearbejde - hverken på bygningen eller inde i boligen. Der kommer selvfølgelig til at ske noget arbejde på friarealerne rundt omkring boligen. Vi kan ikke gøre det bedre end det. Det er det boligprodukt, vi har til vores rådighed, siger Rolf Andersson.

Skal vi lige ringe og spørge, om hun ønsker den bolig? 

Jeg (red. Journalist Sebastian Bindesbøll Møller) ringer til Chadia, og giver derefter hurtigt Rolf Andersson telefonen, så han kan fortælle om sit tilbud.

Rolf Andersson siger:

- Er du intresseret i at få endnu et boligtilbud i blok 5. Det er den bagerst beliggende blok, som er færdig?

Fra telefonen kan jeg svagt høre Chadias skrattende stemme:

- Det takker jeg nej til, siger hun.

- Selvom vi er fædige med facaden og med arbejdet inde i lejemålet? siger Rolf Andersson.

- Det er stadigvæk en byggeplads, siger Chadia.

- Nå, det er jeg sørme ked af, siger Rolf Andersson.

Da han har lagt på, fortsætter jeg interviewet:

- Skal han ikke helt væk fra det område?

- Det tror jeg faktisk, ville være en god ide. Det er bare ikke mulighed, vi har. Vi kan ikke tilbyde boliger til borgere med særlige behov. Det er en kommunal visitation, der så skal til, siger KABs byggedirektør Rolf Andersson.

KABs byggedirektør tilbyder nu en ny lejlighed til familien. De takker dog nej, da den stadigvæk ligger i Søndermarken.
KABs byggedirektør tilbyder nu en ny lejlighed til familien. De takker dog nej, da den stadigvæk ligger i Søndermarken.
Foto: Niels Knuth - TV 2 Lorry

Borgmester: KAB skal sikre genhusning

Men Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen (Kons.) er langtfra enig med KABs byggedirektør. Han mener ikke, at det er kommunens opgave, at sørge for at Salah Uddine og familien bliver genhuset. 

Rolf Andersson fra KAB siger, at der er tale om en borger med særlige behov, og det derfor er jer, der skal sørge for en genhusning. Har han ikke en pointe?  

- Jeg forstår godt, at denne borger er frusteret over at blive kastet imellem KAB og Kommunen. Det er KABs opgave at sikre ordentlig genhusning i Søndermarken. I særdeleshed for de borgere, der har særlige behov. Nu vil jeg invitere KAB og FFB til et møde, hvor vi en gang for alle får drøftet det her igennem. Jeg er efterhånden ved at være godt træt af at høre de her historier om, at der ikke bliver sikret ordenlig genhusning til borgerne i Søndermarken, siger Simon Aggesen til TV 2 Lorry.

Nu prøver KAB igen

Efter interviewet ringede Rolf Andersson igen til mig og fortalte, at KAB nu igen prøver at finde en ny løsning. Renoveringen i Chadia Afkirs lejlighed skulle begynde på tirsdag. Men arbejdet er nu aflyst hele næste uge. Imens vil KAB forsøge at finde en ny genhusningslejlighed. KAB har i alt 2500 lejligheder på Frederiksberg. 10 til 12 af dem bliver ledige hver måned.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

MEtroen kører ikke mandag morgen

playFærdig med at "køre på røven" - ubetalte kontrolafgifter bliver trukket over lønnen

Børnehjem magtanvendelse

Magtanvendelser mod anbragte børn og unge bliver ikke indberettet

Silas

Drenge fra børnehjem oplevede vold og trusler fra de ansatte, så begyndte de at filme alt med mobiltelefon

6e3cce56-fb7c-4499-891a-79fda1d9d8ec

'Jeg forstår ikke, at sådan nogle som dig ikke bruger kørestol' - 35-årig med handicap overfuses på gaden

Frederiksberg

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere