Mose dækket af lerduer og haglskåle stod i forfald - nu hersker naturen igen

Der er tidligere blevet gjort historiske fund i Langstrup Mose, som nu har fået en genopretning efter i mange år at have fungeret som skydebaneareal.

Et område ved Langstrup Mose, som tidligere har været skydebaneareal er efter cirka halvandet års indsats blevet forvandlet til et grønt og vildt naturområde til glæde for dyr og mennesker.

Efter et langt arbejde med at fjerne forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle på mosegrunden er Lars Simonsen (R), som er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune, en tilfreds mand.

- Jeg håber, at borgerne i Fredensborg Kommune og ikke mindst børnene kommer på tur herud, ser den fantastiske natur og oplever en gyngende mosebund, udtaler Lars Simonsen i en pressemeddelelse.

Her ses et billede fra Langstrup Mose fra 2017.
Her ses et billede fra Langstrup Mose fra 2017.
Foto: TV 2 Lorry

I maj 2017 besluttede byrådet i Fredensborg at nedlægge et midlertidigt forbud mod drift på Karlebo Flugtskydebane.

Efterfølgende meddelte Karlebo Sogns Jagtforening kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning.

Der er efterfølgende opgravet og bortkørt knap 7.000 tons forurenet jord. Den naturlige vandstand i mosen er genskabt ved at sløjfe drængrøfter.

Teamleder Malene Holm og biolog Lotte Rye Vind, udvalgsformand Lars Simonsen og borgmester Thomas Lykke Pedersen i Langstrup Mose.
Teamleder Malene Holm og biolog Lotte Rye Vind, udvalgsformand Lars Simonsen og borgmester Thomas Lykke Pedersen i Langstrup Mose.
Foto: Fredensborg Kommune

Mosefund endte på 200-kroneseddel

Og der er en god grund til, at man har ønsket at rense område. Langstrup Mose er nemlig ikke helt som andre moser, sådan rent historisk. 

For mange år siden blev en bælteplade fra bronzealderen fundet i mosen. Pladen blev fundet i en tørvemose i Langstrup sammen med to spiralarmringe og en kniv.

Den selv samme bælteplade er senere gået hen og blevet en del af motivet på den danske 200 kroneseddel.

Naturen først

Det nyplantede naturområde vil blandt andet hjælpe med at genoprette insekt- og plantelivet i mosen.

Stierne i Langstrup Mose har fået nyt gruslag, så det er nemt at gå i området og nyde den særlige natur.

Projektet går dermed også hånd i hånd med kommunens ambitioner om at fremme naturen.