400.000 skud larmer: Naboer vil have erstatning for støj

Naboer i Langstrup Mose mener, at jægernes mange skud er i strid med loven.

Støjplagede naboer i Langstrup Mose gør klar til at stævne Fredensborg Kommune, hvis byrådspolitikerne ikke i løbet af få dage tager initiativ til at stoppe skydningen efter lerduer i mosen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. 

Naboerne mener, at jægernes over 400.000 årlige skud fra mosen er i strid med loven, og derfor er kommunen forpligtet til at gribe ind - ellers skal der falde erstatning, fordi den naboretlige tålegrænse er overskredet og udløser værditab på ejendommene.

- Folketinget har pålagt kommunerne en pligt til at holde øje med, at loven bliver overholdt, og den pligt skal kommunerne tage alvorligt, siger naboernes advokat, Charlotte Castenschiold, der også er advokat for mange af naboerne til metrobyggeriet i København. 

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) ærgrer sig over, at naboerne ikke vil godkende et kompromisforslag, der reducerer antallet af årlige skud fra over 400.000 til knap 300.000.

Han forstår beboernes frustration, men afviser, at aktiviteterne er ulovlige.

- Hvis man kigger i bekendtgørelserne, så har jægerne faktisk mulighed for at skyde i flere timer, end de allerede gør, siger Thomas Lykke Pedersen, der ikke forventer at indlede en lukning af skydebanerne, inden naboernes ultimatum udløber om få dage.