Pavilloner letter flygtningepres i kommuner

I en rundspørge blandt landets kommuner svarer mange, at der er stort behov for flere boliger til flygtninge.

92 kommuner skal finde boliger til i alt 12.000 flygtninge i år - plus familiesammenføringer.

I en rundspørge fra Politiken Research svarer halvdelen af kommunerne, at de ikke har kunnet finde tilstrækkeligt med boliger indtil nu i år.

Især permanente boliger er der ifølge Politiken et skrigende behov for.

I fire af kommunerne i undersøgelsen er der ventetider på tre år eller mere, mens ti kommuner har en venteliste på et år på en fast adresse til flygtningene fra især Syrien og Eritrea.

Midlertidige indkvarteringer i nedlagte skoler, plejehjem og andet er opbrugt mange steder.

I stedet begynder flere kommuner at bestille pavilloner, som stilles op på ledige grunde. I Politikens undersøgelse er otte kommuner gået den vej.

Allerøds konservative borgmester, Jørgen Johansen, kalder modtagelsen af 74 flygtninge plus 25 familiesammenførte i år for "en kæmpe udfordring". Ventetiden på en permanent bolig er et år.

- Pavillonerne er ikke permanent løsning for nogen, og kan vi fortsat ikke finde permanente boliger, bliver vi nødt til selv at opføre byggeri i form af almene boliger. Men det vil belaste vores økonomi, siger han til Politiken.

Oven i boligmanglen er flere borgmestre nervøse over udsigten til en lavere ydelse til flygtninge, der kommer til landet, hvilket regeringen har bebudet.

Dragør vil ifølge Politiken vil opføre 25 pavilloner.