Tis på gulvet: Pædagoger protesterer over rengøring

Rengøringen halter i nordsjællandske vuggestuer og børnehaver.

Når børn og unge kravler og løber rundt i vuggestuer, børnehaver og fritidshjem, så sker det tit på beskidte gulve og i støvede vindueskarme. Rengøringen i daginstitutionerne er nemlig blevet dårligere, lyder det fra pædagogerne i flere kommuner.

Det oplever man blandt andet i Egedal, hvor områdetillidsmand Anne Møller Hansen oplever, at rengøringen de seneste par år er blevet mere overfladisk.

- Rengøringspersonalet kommer ikke i dybden med rengøringen, så når vi spilder og tørrer noget op fra gulvet, er kluden beskidt, og man kan se en farveforskel på gulvet, siger hun til DR P4 København.

Tager tid fra børnene

Det er generelt problem i nordsjællandske vuggestuer og børnehaver, at rengøringen halter, siger kredsformand for BUPL i Nordsjælland, Pernille Riis til DR P4 København.

- Mange steder er hovedrengøringen bortfaldet, så pædagogerne oplever, at der er grundsnavset. Der er støv på hylderne og nullermænd i hjørnerne, og jeg har eksempler fra en vuggestue, hvor et barn har tisset på gulvet og tre dage senere kan man stadig se skjolder på gulvet.

Den manglende rengøring har også betydning for den pædagogiske indsats, påpeger Pernille Riis. For dels øger det sygefraværet, og så tager det tid fra børnene i hverdagen.

- Pædagogerne ender med at gøre noget af rengøringen selv, og det rammer som en boomerang, for den tid burde de i virkeligheden bruge sammen med børnene, siger hun.

Kommunerne sparer på rengøringen

Også i resten af landet oplever BUPLs kredsformænd ifølge magasinet Børn og Unge, at rengøringen i institutionerne er blevet dårligere. Flere af dem peger på, at kvaliteten dykker, fordi kommunerne sparer på rengøringen ved at udlicitere opgaven.

Det er tilfældet i Greve Kommune, hvor man for fire år udliciterede rengøringen for at spare otte millioner kroner om året. Det betød, at kvaliteten styrtdykkede, siger pædagogernes tillidsmand i Greve, Frank Sørensen til DR P4 København.

- Det oplevede vi meget markant. Der har været møgbeskidt, for eksempel på toiletterne og i køkkenområderne, og børnene er simpelthen blevet mere syge.

Greve droppede samarbejde med firma

Efter mange klager afbrød Greve Kommune for en måned siden samarbejdet med det firma, der varetog rengøringen, og fandt et nyt. Licitationsaftalen udløber om et år, og til den tid håber Frank Sørensen, at kommunen hjemtager rengøringen.

- Vores erfaring er, at de steder, hvor man har ansat rengøringspersonale, giver det et helt andet forhold til arbejdspladsen. Det synes vi bestemt er en fordel.

Greves borgmester Pernille Beckmann (V) mener ikke, problemet ligger i, at lade private firmaer løse rengøringsopgaven. Det handler om, at kommunen har været for dårlige til at sikre kvaliteten, siger hun til DR P4 København.

- Vores kontrolfunktion har ikke været god nok, men den har vi oprustet for et år siden. Vi kan klart se, at man skal være efter dem for at få den ydelse, man betaler for.

Kommune: Vi lytter til kritikken

Hun vil ikke på forhånd sige, om hun går ind for at hjemtage rengøringen.

- Jeg synes, det er mere vigtigt, at vi træffer vores beslutning på et oplyst grundlag, og indtil vi har de nødvendige oplysninger, synes jeg ikke, at man skal tage en beslutning.

I Egedal Kommune er formand for Børne- og Skoleudvalget, Carina Buurskov (V) lydhør over for pædagogernes kritik af rengøringen.

- Selvfølgelig skal der være rent, så børnene kan lege på gulvet og pædagogerne ikke skal bruge tiden på at gøre rent. Det vil være en af de første ting, jeg tager op med det nye udvalg, siger hun til DR P4 København.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der direkte sammenhæng mellem rengøring i institutioner og helbredet blandt børn og voksne.