Syv gange højere end det tilladte: Forhøjet niveau af bly målt i vand på sundhedscenter

Egedal Kommune er torsdag blevet bekendt med, at der er forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på kommunens sundhedscenter.

Der er torsdag blevet målt et niveau af bly, som er syv gange højere end tilladt i en drikkevandsprøve på sundhedscenteret i Egedal Kommune.

Det betyder, at vandet på Sundhedscenteret hverken må drikkes eller bruges til tandbørstning.

Det oplyser Egedal Kommune i en pressemeddelelse.

Egedal Kommunes Sundhedscenter dækker blandt andet over 20 midlertidige døgnpladser, hvor der blandt andet tilbydes intensive genoptræningsforløb. 

Derudover er sundhedscenteret også steder, hvor blandt andet hjemmesygeplejen holder til, og hvor kommunens fysioterapeuter og ergoterapeuter tilbyder træning .

Kommunen vurderer, at der er 30-35 medarbejdere tilknyttet døgnpladserne og omkring 100 medarbejder til den øvrige del af sundhedscenteret.

- Det er udelukkende vandet på sundhedscentret, som har forhøjede værdier af bly - og det skyldes de vandrør, der er på selve centret. Det retter vi selvfølgelig op på nu, skriver kommunens presseansvarlige i en mail til TV 2 Lorry.

Den presseansvarlige uddyber:

- Der er derfor ingen andre husstande eller områder i kommunen, som er påvirket af vandrørene - heller ikke på plejecentret Egeparken, i de omkringliggende beboelser eller selve rådhuset.

Forventer svar fredag

På baggrund af prøven har kommunen iværksat en en række foranstaltninger, der skal sikre at beboere og personale på sundhedscentret ikke bliver udsat for blyholdigt vand.

Det fortæller kommunens kommunaldirektør Christine Brochdorf i pressemeddelelsen.

- På den baggrund har vi i dag haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet besked om, at vandet ikke må drikkes eller bruges til tandbørstning mm.

- Det har vi naturligvis straks gennemført og vi forventer i morgen fredag en mere detaljeret udtalelse fra styrelsen. Men vi har allerede fra i dag (torsdag, red.) iværksat en række foranstaltninger, så beboere og personale ikke risikerer at blive udsat for blyholdigt vand, siger hun. 

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen).

Foranstaltninger

Ifølge kommunen er drikkevandet analyseret for bor, aluminium, antimon, arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, cobolt, kviksølv, nikkel, selen og zink fem forskellige steder på rådhuset.

Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset. Ligesom Plejecentret Egeparken ikke er berørt

Kommunen skriver, at det er usikkert hvor længe utætheden har stået på, men da bygningen er ret ny, forventer man ikke , at det kan være længe.

Berørte borgere og medarbejdere er blevet orienteret om sagen.