Sparekniven rammer de handicappede børn

Egedal kommune skal spare. Det går ud over forældre til en lang række handicappede børn.

Én af dem, der bliver ramt er Liam på seks år og hans familie.  Liam er svært handicappet - og svarer mentalt til et spædbarn. Derfor har hans forældre brug for aflastning.

Men Egedal Kommune skal spare op mod 40 millioner kroner i alt - og det rammer netop aflastningsordningerne: I august blev Liam visiteret til 72 aflastningsdøgn om året. Fire måneder senere var det tal barberet ned til 42.

Og det er ikke bare hos Liams familie, at man mærker konsekvenserne. 68 familier i kommunen er påvirket af besparelserne. Nu har nogle af dem hyret en advokat til at se nærmere på deres sager.

Også Foreningen LEV ser alvorligt på de kommunale besparelser - og opfordrer alle berørte familier til at klage.

Liams forældre frygter, at spareplanerne vil tvinge familien ud i at finde en døgnplads til Liam for at få hverdagen til at fungere.

Nu venter de på at få deres sag behandlet - det vil tage godt syv måneder.