Politi afvarsler beredskabsmeddelelse for naturbranden ved Hove

Nordsjællands politi afvarsler i en beredskabsmeddelelse for naturbranden ved Hove.

I fortsættelse af naturbranden i Hove, afvarsler Nordsjællands politi for den kraftige røgudvikling i Hove.

Branden er udbrudt i et større oplag af møddingsmateriale, halm, savsmuld, træflis og træpiller i størrelsesorden på 40.000 kbm.

I forbindelse med det fortsatte slukningsarbejde vil der kunne forekomme røgudvikling, men i væsentlig mindre omfang.

Vi tillader derfor nu til- og afgang til ejendomme, men anbefaler at man forbliver inden døre, lukker døre og vinduer og Nordsjællands politi kan ikke anbefale udendørs aktiviteter i Hove by resten af dagen.

Almindeligt forekommende symptomer på generelt luftvejs irritation herunder påvirkning af slimhinder ved øjne, næse og svælg kan forekomme.

Oplever man åndenød eller fælger sig almen dårlig skal man søge læge eller kontakte 1813.

Nordsjællands politi forventer at slukningsarbejdet vil vare i flere dage.

Der udsendes ikke yderligere beredskabsmeddelelser.