Kommune skruer op for taksterne: Det bliver dyrere at være forældre

Fra næste år bliver det dyrere at være forældre i Egedal Kommune, hvis man har børn i institutionsalderen.

Borgere i Egedal Kommune kan se frem til at skulle hoste op med flere penge, når der skal betales for børnenes institutionspladser.

En gennemgang af beregningsgrundlaget for forældrebetalingen betyder nemlig, at der sker en større justering i taksterne i 2019. Det skriver kommunen selv på deres egen hjemmeside.

Der ventes især større ændringer end sædvanligt i taksterne for dagpleje og skolefritidsordning. Samtidig bliver der mindre ændringer i taksterne for pladser i vuggestue, børnehave og fritidsklub. Men summa summarum er, at de fleste takster stiger.

For eksempel stiger dagpleje får børn mellem 0-2 år fra 3050 kroner til 3625 kroner.

Desuden stiger prisen for frokostordningen i dagtilbuddene også. Det skyldes, at der ikke er sket en pris- og lønfremskrivning af udgifterne til fødevarer og køkkenpersonale, oplyser Egedal Kommune.

Priserne har været kunstigt lave

Årsagen til prisstigningerne skyldes, at forældrebetalingen har været sat kunstigt lavt. Taksterne på børneområdet har hidtil været beregnet ud fra det maksimale antal pladser der tilbydes i de konkrete tilbud. Men det faktiske antal pladser, der er blevet benyttet af kommunens børn, er imidlertid lavere.

På et punkt bliver forældrebetalingen dog rent faktisk billigere. Det drejer sig om fritidsklubberne, hvor kommunens budgetlægning har vist, at taksterne i 2018 har været for høje.

Derfor vil det store flertal vil få tilbagebetalt et beløb på mellem 50-200 kr. i for meget opkrævet egenbetaling for hele 2018. Det præcise beløb afhænger blandt andet af, om forældrene har modtaget tilskud til forældrebetalingen i form af eksempelvis søskenderabat eller fripladstilskud.

Reglerne i dagtilbudsloven afgør, hvor stor en procentdel af kommunens udgifter til en ordning, som kommunerne kan opkræve hos forældrene. Kommunen kan opkræve op til 25 procent af sine bruttodriftsudgifter til vuggestuer, børnehaver og dagpleje. På fritidsklubområdet er det 20 procent. Kommunen må dog opkræve hele udgiften til en frokostordning hos forældrene.

Samtlige borgerrettede takster besluttes på Økonomiudvalgsmøde den 21. november, og efterfølgende på Byrådsmødet den 28. november 2018. Takstændringerne træder i kraft den 1. januar 2019.

Du kan se alle takst-forslagene her.