Egedal indfører forbud mod sprøjtemidler

Flere grundejere og landmænd bliver torsdag varslet om et totalt forbud mod sprøjtemidler i et 67 hektar stort område, hvor der pumpes drikkevand op.

Det er snart slut med at bruge sprøjtemidler, hvis man bor i det særlige beskyttelsesområde ved landsbyen Søsum i Egedal.

Som den første kommune i Danmark gør Egedal nemlig brug af en særlig paragraf for at beskytte drikkevandet i et nyt beskyttelsesområde.

Det betyder, at 26 boligejere og 7 landmænd ved landsbyen Søsum dags dato modtager et fem sider langt brev fra Egedal Kommune.

Totalforbud mod sprøjtemidler

I brevet fremgår det, at Egedal Kommune vil indføre et totalt forbud mod brug og opbevaring af pesticider. Forbuddet kommer til at gælde i et stort vandindvindingsområde omkring Bjellekær Kildeplads.  Det særlige beskyttelsesområdet er på 67 hektar, der både huser almindelige haver og landbrugsjord. I området pumpes rent drikkevand op til 30.000 mennesker borgere.

Alle kommuner får udpeget beskyttelsesområder, men Egedal Kommune er den første kommune i Danmark, der gør aktivt brug af Miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse nr. 1317 (§ 24, stk. 1) for at etablere et beskyttelsesområde. 

Ifølge bestemmelse kan: ”Kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand”.

Beslutningen om at nedlægge forbud mod brug af sprøjtemidler nær Bjellekær Kildeplads blev allerede godkendt af Egedal byråd i august 2013.

 - Bjellekær Kildeplads er en af vores største og vigtigste kildepladser, hvor 7 grundvandsboringer hvert år leverer 1,2 millioner kubikmeter rent drikkevand til København og omegn. Det skulle Bjellekær gerne blive ved, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Peter Hansen.

- Vi har imidlertid allerede fundet rester af sprøjtemidler under grænseværdierne, og der er fare for at det tynde lerlag og boringernes undertryk suger pesticider ned i grundvandet. Derfor er vi nødt til at oprette en sikkerhedszone, altså et decideret beskyttelsesområde, hvor pesticider er forbudt. Men jeg er helt med på, at det udfordrer landbruget, siger Peter Hansen.

Høring og erstatning

Alle boligejere og landmænd, der bliver berørt af forbuddet, får mulighed for at få økonomisk erstatning.

Kommune har udarbejdet erstatningsberegninger, der viser hvilket økonomisk tab og hvilken erstatning de enkelte grundejere får tilbudt.

Boligejerne får tilbudt 5.000 kroner, mens de fleste landbrugsejendomme vil få tilbudt mellem 30.000 og 250.000 kroner. Det er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab HOFOR, der udbetaler erstatningerne.

Boligejerne og landmændene får automatisk tilbudt en erstatning, når Egedal Kommune har truffet afgørelse i den enkelte sag, og forbuddet dermed træder i kraft. Herefter kan hver enkelt acceptere tilbuddet eller fremsende et erstatningskrav.

Hvis der er uenighed om erstatningens størrelse, vil Taksationsmyndigheden træffe en afgørelse. 

Boligejer: Rent drikkevand har en pris 

Peter Bang Vind er boligejer med hus og have i det nye beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads.

Og han er overvejende positiv over for sprøjtemiddel-forbuddet:

- I Danmark er vi stolte af det rene drikkevand, og det har en pris at passe på det. Som almindelig haveejer, synes jeg faktisk, at det er et luksusproblem, at vi ikke må bruge kemikalier til at fjerne ukrudt mellem fliserne eller bekæmpelse af japansk pileurt. Men jeg kan sagtens se, at landmændene får endnu en udfordring. De har i hvert fald brug for tilstrækkelig økonomisk kompensation til at kunne omlægge deres landbrug til noget mere økologisk, siger Peter Bang Vind.  

Egedal Kommune forventer forbuddet mod brug af sprøjtemidler i beskyttelsesområdet træder i kraft efter sommerferien.

Frem til hver enkelt afgørelse kan både boligejere og landmænd fortsat anvende sprøjtemidler i området. 
 

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Musvåge

Rovfugle dræbt af ulovlig gift: "Det er noget svineri"

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Jellerødskoven i Kokkedal

Træer sprængt med dynamit for at hjælpe flagermus - borgere utilfredse med høje brag

Egedal

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere