Stor forskel på handicapområdet i kommunerne: Her står det værst til

Lider du af et handicap, eller er du socialt udsat, så er der stor forskel på den hjælp, du kan modtage fra din kommune. Det viser nye tal fra FOA.

Opdateret 21. oktober 2021: Tidligere i artiklen fremgik det, at beløbene var per udsatte borger i kommunen om måneden. Det er rettelig per borger i 2021.

Har du et handicap, en psykisk sygdom eller måske misbrugsproblemer, så afhænger mængden af den hjælp, du kan få, af, hvilken kommune du bor i. Det viser en ny opgørelse fra FOA.

Selvom udgifterne til det specialiserede socialområde i kommunerne faktisk er steget med omkring 80 millioner kroner om året de seneste år, så bliver pengene fordelt skævt, når man ser på, hvor mange penge kommunerne i gennemsnit bruger på hjælp per borger i kommunen.

Og det er problematisk, mener Kim Henriksen, der er sektorchef for FOA.

- Hvis den enkelte borger ikke bliver visiteret korrekt, så bliver der en skævvridning i den særlige ydelse, som den enkelte borger har behov for. Og det gør jo i bund og grund, at tilstanden for den enkelte borger kan blive værre, fortæller han.

Dragør værst

Kigger man på fordelingen, ligger Dragør Kommune på en sidsteplads. De har i 2021 brugt i gennemsnit 14.472 kroner per borger. 

Til sammenligning er Halsnæs den kommune i vores sendeområde, der har brugt flest penge - nemlig 41.009 kroner. 

Lolland har landets højeste udgift på 54.721 kroner i 2021 indtil videre, altså over 40.000 kroner mere per borger end i Dragør.

For få fastansatte

Også udviklingen siden 2018 viser en skæv fordeling. Her er udgiften per udsat borger i Dragør nemlig faldet med 5 procent, mens Gentofte Kommune, som har den højeste stigning i vores sendeområde, er steget med 17,1 procent. Helt i top ligger Samsø, der har haft landets største stigning på 36,4 procent.

En mulig forklaring kunne være, at Dragør Kommune bruger pengene mere effektivt. Men det er altså ikke tilfældet, mener FOA.

- Desværre så melder tallene jo lidt nogle andre billeder, siger Kim Henriksen til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Flere af de medarbejdere, der er ude på området, er ikke fastansatte, men timelønnede. Og det er typisk også et billede af, at der simpelthen er for stort udsving i de tilføringer af midler, man har på området.

Ikke et mål at bruge mange penge

Nicolaj Bertel Riber (A), der er formand for Socialudvalget i Dragør Kommune, ser dog noget anderledes på problematikken. 

- Det er ikke et mål i sig selv at bruge mange penge. Det er et mål i sig selv, at borgeren får den rigtige velfærd - det rigtige tilbud - i den situation, som borgeren er i, forklarer han.

Og den rette hjælp er vigtig for personer med et handicap. Det mener Susanne Olsen, der er  landsformand for Dansk Handicap Forbund. Derfor håber hun også på forandring.

- Noget skal der ske, så jeg håber, at der på et eller andet tidspunkt - om ikke så længe - begynder at vise sig nogle resultater af alt det, vi har hørt i det sidste års tid, siger Susanne Olsen.

Manglende hjælp kan have store konsekvenser for den enkelte

Men reelle ændringer i den værste kommune - Dragør Kommune - står indtil videre ikke øverst på listen.

- Så længe jeg ikke har fået en god snak med FOA om, hvordan de er kommet frem til de her tal, så tror jeg, at jeg vil lade det være ved det, siger Nicolaj Bertel Riber og fortsætter:

- For min oplevelse er, når jeg taler med langt de fleste borgere, at der selvfølgelig altid er nogle, der kommer i klemme, men langt de fleste borgere får det velfærdstilbud, de skal have.