Vallensbæk–borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Vallensbæk-borgmesteren Henrik Rasmussen (K) vil især have fokus på at bygge bro mellem kommunens stadig flere ældre borgere og den yngste generation.

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Vi har formået at skabe flere relationer mellem unge og ældre i kommunen. For otte år siden fik vi en af vores børnehaver til at holde fastelavn sammen med et plejehjem, og det skabte så meget glæde, at man dårligt kan forstå det. Gennem årtier har man skabt kultur, hvor seniorer hører til i huse for sig og børn bag hegn i institutioner. Det skal vi gøre op med. Om fire år skal der være kommet generationsfællesskaber og madfællesskaber og flere aktiviteter på tværs af generationer i for eksempel seniorhuse, som er blevet mere kulturhuse end bare seniorhuse.
  • Vi skal have kreative ungemiljøer. Jeg vil love, at vi er kommet videre med at skabe et inspirerende, kreativt ungdomsmiljø i Vallensbæk Kommune. Vi skal tænke ungelivet ind som en helhed, der er andet end at gå i skole og til fodbold. Skal en SFO se ud, som den har gjort de seneste 40 år eller skal det gentænkes? Vi ved, at der er problemer med uges trivsel og motivation. Det skal der være gjort noget ved om fire år.
  • Der er skabt levende byrum. Det er en proces, vi er gået i gang med. Det handler om at lave grønne områder langs veje og tænke oplevelse og infrastruktur sammen. Engang sagde man, at Vallensbæk havde to naturområdet – Strandparken og Mosen. Det tror jeg ikke længere på. Vi har mange flere.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det bliver at skabe et fleksibelt og mangfoldigt botilbud for seniorer. Vores borgere bliver ældre og ældre, og det er megavigtigt, at vi hele tiden er tidssvarende i forhold til den udviklende demografi.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi skal være tydeligere i forhold til at få vedtaget en strategi. Politisk skal vi blive enige om, hvilken strategi vi gerne vil have, ellers vil vi skyde med spredehagl. Det bliver min opgave at samle kommunalbestyrelsen om en strategi for ældreområdet i denne valgperiode.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Et af de store projekter, som jeg nu vil kaste mig over, er udviklingen af hele Køge Bugt Strandpark. Det er et superspændende projekt, som vi skal udføre sammen med de andre kommuner. Det indeholder både et rekreativt og tværkommunalt udemiljø, som også har en klimasikring i forhold til vand oppefra, nedefra og udefra. Det er et megakomplekst og en stor beslutning.

Jeg drømmer om at kunne følge det til dørs, så man en dag kan gå rundt dernede i den menneskeskabte naturlige, som nu også har fået endnu en funktion i forhold til klimasikring. At hele Strandparken får et udtryk, der er tidssvarende med toiletter og andre faciliteter.