Rødovre-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Økonomisk sømmelighed bliver ifølge Britt Jensen (S) en forudsætning for, at Rødovres borgere vil kunne opleve et højt velfærdsniveau.

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

Jeg har jo været med siden 1990’erne, så jeg vil i virkeligheden stå i spidsen for at videreføre den eksisterende politik. Men jeg har især tre områder, hvor vælgerne kan få lov at måle mig.

  • Det første handler om den styrkede velfærd. Her tænker jeg ikke alene på de klassiske velfærdsområder, men også på sådan noget som boligsammensætningen i kommunen. Som borgmester vil jeg være med til at skabe plads til alle og sikre et højt antal almenboliger, så alle – også velfærdsmedarbejdere – har råd til at bo her.
  • Om fire år er vi kommet et godt stykke videre med den grønne omstilling. Målet er at blive CO2-neutral i 2050, og om fire år skal vores CO2-forbrug allerede være væsentligt lavere. Noget af det, vi allerede skal have gjort til den tid, er at udrulle fjernvarme i mindst to af de fem områder, vores kommune er opdelt i.
  • Mit sidste løfte handler om den stabile økonomi. I 1990’erne var vi på fallittens rend og var gennem sparerunder og nedskæringer. Det skal ikke ske igen. Jeg giver gerne den garanti, at vi ikke sætter den gode, økonomiske udvikling her i kommunen over styr, selv om vi udfordres af både corona, Ukraine-krigen og stigende udgifter til for eksempel det specialiserede socialområde.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det bliver at fastholde og fortætte den positive udvikling af velfærdsområdet. Både ud fra en økonomisk betragtning, hvor vi som nævnt udfordres fra flere sider, men også og især i forhold til at skaffe den arbejdskraft, der er behov for, når man skal opretholde og forbedre velfærdsområdet.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Både ved at skabe en løbende transformation af kommunen, hvor vi fortsætter med at tiltrække beboere med et godt indtægtsgrundlag. Det kan være med til at finansiere velfærden. Det kan vi for eksempel gøre gennem vores byudviklingsprojekter, hvor borgere i den erhvervsdygtige alder slår sig ned.

Når det så er sagt, så er det igen vigtigt for mig, at der også er boliger til dem, vi kan kalde for velfærdssamfundets fortropper- altså sygeplejersker, pædagoger og så videre. Hvis Rødovre gøres til et superattraktivt sted at bo for dem, så vil det naturligt kunne aflæses på vores evne til at skaffe kvalificeret arbejdskraft i velfærden.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Min største og vigtigste drøm er måske lidt kedelig, men det er at sikre kommunens økonomi. Skal jeg være lidt mere farverig, så drømmer jeg også om, at Rødovre kan lykkes med at skabe den første røgfrie generation af unge inden 2030.

Vores børn og unge har været dobbelt så meget eksponeret for passiv rygning sammenlignet med visse andre kommuner, og det skal vi have ændret på. Der er allerede tiltag sat i gang for at få nedbragt andelen, der ryger. Indtil videre følger vi med landstendenserne, der er stødt nedadgående. Men jeg drømmer om, at vi allerede i 2030 har fået accelereret den udvikling og kan kalde vores unge for røgfrie.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Hvad undrer du dig over?