Lejre-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Den nye borgmester, Tina Mandrup (V), vil indføre en stribe af det, hun kalder for "Lejre-reformer", så kommunens problemer på velfærdsområdet løses.

Artikelserie: Det lover din borgmester

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Jeg vil som det første love, at der kommer helhedsplanlægning i boligudbygningen. Fra begyndelsen vil der også være styr på infrastrukturen. Det gælder dagtilbud, veje og det, der ellers skal til. Vi har allerede påbegyndt det, vi kalder ”Lejre-reformer”. Vi kommer til at se på det store velfærdsområde: Hvordan vi kan gøre det anderledes og få mere og bedre service for de penge, vi har. Vi er en kommune, som synes, det er svært at få enderne til at nå sammen. Det er, som det er, og vi må se på, hvad vi kan gøre anderledes. Vi skal have trimmet vores organisation og fundet ud af sammen med borgere, pårørende, forældre og så videre, hvordan vi kan indrette os, så borgerne kan få et bedre serviceniveau til samme pris. Vi har et ønske om, at de kommunale plejecentre, skoler og dagtilbud får så fri hænder, som det er muligt.
  • Jeg vil også gerne love, at der kommer bedre og mere reel borger- og aktørinddragelse. Det betyder, at vi er i gang med at se på, hvordan vi kan tage borgernes viden og input ind og bruge det bedst muligt. Det handler også om, at vi skal blive bedre til at give lidt fra os som politikere i analysefasen, og det kræver et andet samspil med borgerne. Den borgerinddragelse vil særligt blive centreret i et nyt udvalg, vi har lavet inden for erhverv-, klima- og lokal udvikling.
  • Sidst vil jeg sige, at klimaudfordringerne nok er mere aktuelle end nogensinde før, og der er vi alle nødvendige bidragydere til – borgere, kommune og erhverv.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Fastholdelse og rekruttering af personale. Det er et kæmpe problem. Det gælder helt generelt. Ikke kun i plejesektoren. Det er i planafdelingen, dagtilbud og i skolerne også. Det er hele vejen rundt.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

I Lejre Kommune er medorganisationen et vigtigt led i det her. Medarbejderne skal være med til at finde løsningen på problemet.

Det handler også om, at der helt fra toppen skal bedrives god ledelse. Så der skal være klart fokus på vores mission, men også råderum til at handle på egen hånd.

Vi vil gerne efteruddanne personalet fortsat for at gøre vores arbejdsplads mere attraktiv.

Det er også vigtigt, at vi har et stærkt fokus på at bruge kompetencerne, vi har, bedst muligt.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Lige nu er jeg ikke optaget af et enkelt stort projekt, for reformer er ikke et projekt – det er forandring.

Jeg er meget optaget af drift for at opretholde kernevelfærden. Nu skal vi i kommunen til at beslutte hvilke to-tre større projekter, som vi skal i gang med.

Og hvis jeg så endelig skulle pege på et enkelt, så vil jeg være meget tilfreds med, hvis vi kunne være med i Transportministeriets pulje til at sænke støjgener. Her vil de gerne lave forsøg med støjværn og solceller – og det kan vi se kunne bruges langs Holbækmotorvejen.

Så en nedsættelse af støjniveau til glæde for borgerne samtidig med, at vi producerer grøn energi. Der er sat penge af til projekterne, og vi har lagt billet ind, så det håber jeg.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget