Ishøj-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Merete Amdisen (S) er ny borgmester i Ishøj Kommune efter et bittert magtopgør med bykongen Ole Bjørstorp. I denne valgperiode varsler hun et opgør med den tidligere kultur i byrådet.

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Mere åbenhed og mere borgerinddragelse. Konkret skal det indføres, at man kan stille borgerforslag. Informationsniveauet mellem kommune og borger skal højnes, og borgerne skal i højere grad inddrages i beslutningerne, inden de bliver truffet.
  • Inden vi går til valg i 2025, skal vi have bygget en ny afdeling af vores plejehjem. Vi har besluttet i fællesskab at afsætte penge til at udbygge Kærbo, som det hedder, med 30 pladser. Midlerne er afsat, og vi går forhåbentlig i gang næste år, så det står klar inden 1. januar 2026.
  • Der skal igangsættes en modernisering af bymidten med henblik på at skabe mere tryghed, et mere attraktivt forretningsliv og flere grønne byrum. Det skal være sat i gang inden 2026.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Rekruttering af medarbejdere på velfærdsområdet. Hvis vi skal kunne leve op til de forventninger, borgerne har til den nære velfærd, så er vi nødt til at kunne rekruttere sygeplejer, pædagoger og sosu-assistenter.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Ishøj Kommune skal gøres til en attraktiv arbejdsplads.VI skal arbejde med den lokale identitet, der skal være kort vej fra medarbejder til ledelse og kort vej fra medarbejder til politisk ledelse. Arbejdsmiljøet skal forbedres, og fagforeninger vil nok sige, at man også kunne skrue på lønnen. Men Ishøj er ikke i situation, hvor man kan blive lønførende, desværre.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg drømmer om, at vi realiserer den visionsplan, vi har udarbejdet for Strandparken. Både kystsikring ved at forhøje digerne, men også en masse rekreative anlæg som en del af kystsikringsprojektet.

Det er et kæmpe projekt, som kan bidrage til mere bynær natur og give fiskeyngel mulighed for at vokse sig støre. Nu har vi to havørne i Strandparken. Tænk hvis Strandparken blev et sted, hvor ørne holdt til. Det ville da være fantastisk. Jeg drømmer om, at vi i fællesskab med de andre kommuner langs kysten tager Strandparken til et nyt niveau.


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget