Hvidovre-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Anders Wolf Andresen (SF) drømmer om at overdække begge motorvejen gennem Hvidovre, mens han også gøder jorden for mulige skattelettelser.

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Vi har fået flere pædagoger i vores dagtilbud, end vi har i dag.
  • Vi er i gang med at bygge flere plejeboliger og flere seniorboliger målrettet vores ældre. De er måske ikke færdige om fire år, men hvis ikke, er de godt undervejs. Det drejer sig om flere end 100 plads, for det får vi brug for.
  • Vi skal også være i gang med at bygge flere idrætsfaciliteter. Det gælder både idrætshaller og helårsbaner. Dem er der stor mangel på.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Rekruttering, fastholdelse og uddannelse af velfærdsmedarbejdere. Særligt pædagoger, lærere, sygeplejersker og sosu-assistenter.

Det er en kæmpe udfordring, for det tager tid at uddanne folk, så vi skal i gang med det samme. Det første, jeg gjorde som borgmester, var at drøfte netop denne her problematik med min direktion.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi skal selv tage ansvar for at uddanne flere og sørge for at have de praktikpladser, dette vil kræve. Så skal vi se på løn under uddannelse til for eksempel sosu-assistenter og pædagoger. Man kan også se på, om vi skal give et ekstra tillæg til dem, der har været uddannede i et halvt år.

Men risikerer man så ikke lønspiral og intern kannibalisering kommunerne imellem?

Det er jo sådan, det danske arbejdsmarked fungerer. Man søger hen, hvor arbejdspladsen er mest attraktiv, og mest attraktiv vil vi være.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Min drøm er ingen hemmelighed. Jeg vil have overdækket motorvejene gennem vores kommune og sat solceller oven på. 

Det gælder både Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen. 

Men vi kan starte med Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej. Overdækningen må også gerne blive til et grønt område, og jeg er heller ikke afvisende over for at bygge boliger oven på. Det er jo nogle kæmpe arealer, især Amagermotorvejen.