Hvidovre-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Anders Wolf Andresen (SF) drømmer om at overdække begge motorvejen gennem Hvidovre, mens han også gøder jorden for mulige skattelettelser.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Vi har fået flere pædagoger i vores dagtilbud, end vi har i dag.
 • Vi er i gang med at bygge flere plejeboliger og flere seniorboliger målrettet vores ældre. De er måske ikke færdige om fire år, men hvis ikke, er de godt undervejs. Det drejer sig om flere end 100 plads, for det får vi brug for.
 • Vi skal også være i gang med at bygge flere idrætsfaciliteter. Det gælder både idrætshaller og helårsbaner. Dem er der stor mangel på.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Rekruttering, fastholdelse og uddannelse af velfærdsmedarbejdere. Særligt pædagoger, lærere, sygeplejersker og sosu-assistenter.

Det er en kæmpe udfordring, for det tager tid at uddanne folk, så vi skal i gang med det samme. Det første, jeg gjorde som borgmester, var at drøfte netop denne her problematik med min direktion.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi skal selv tage ansvar for at uddanne flere og sørge for at have de praktikpladser, dette vil kræve. Så skal vi se på løn under uddannelse til for eksempel sosu-assistenter og pædagoger. Man kan også se på, om vi skal give et ekstra tillæg til dem, der har været uddannede i et halvt år.

Men risikerer man så ikke lønspiral og intern kannibalisering kommunerne imellem?

Det er jo sådan, det danske arbejdsmarked fungerer. Man søger hen, hvor arbejdspladsen er mest attraktiv, og mest attraktiv vil vi være.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Min drøm er ingen hemmelighed. Jeg vil have overdækket motorvejene gennem vores kommune og sat solceller oven på. 

Det gælder både Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen. 

Men vi kan starte med Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej. Overdækningen må også gerne blive til et grønt område, og jeg er heller ikke afvisende over for at bygge boliger oven på. Det er jo nogle kæmpe arealer, især Amagermotorvejen.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Enten forbliver den, som den er, eller også sænker vi personskatten en smule.

  Der skal være balance mellem indtægter og udgifter, men jeg kan også se, at vores kassebeholdning stiger lige så stille, mens vi rammer både serviceloft og anlægsloft. Så vi må overveje, om ikke pengene skal tilbage til borgerne.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Som noget nyt vil vi organiseret medarbejderne i hjemmeplejen i faste og mindre teams. For mig er det vigtigt, at det skal være de samme medarbejdere, borgerne møder og ikke nye ansigter hele tiden.

  Og så er jeg er meget optaget af det her med at have tid til borgeren; at man ikke er bagud, når man møder ind. Så det handler om optimering af planlægning, så der bliver mere tid hos den visiterede borger.

  Jeg har det sådan, at hvis vores medarbejdere har fem minutter til at sætte sig ned og drikke en kop kaffe uden at skulle stresse over tiden hos den næste, så fungerer ældreplejen efter hensigten. Sådan skal det være.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Vi skal få indført reel minimumsnormering – ikke den slags, hvor man smykker sig med lånte fjer og siger, at der er opnået på papiret. Jeg vil også gerne hæve pædagogandelen. Lige nu er det seks ud af ti, og den skal gerne endnu højere op.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi skal udbygge vores skoler, for vi får flere elever. Jeg er tilhænger er loft på 24 elever per klasse, og det vil jeg forsøge at få indført. Det skal sikre, at man som elev ikke bliver overset. Og i stedet for at bygge nye skoler, skal vi udbygge vores eksisterende.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Det er allerede vedtaget, at vi skal være klimaneutrale i 2050, og det arbejder skal fortsætte. Men jeg vil gerne gå skridtet videre og være med til at gøre Hvidovre CO2-neutral i 2030.

  Vi skal starte med at renovere vores egne bygninger til at være mere energivenlige. Lige nu står jeg for eksempel og ser på et fladt tag. Der kunne sagtens stå nogle solceller. Det skal vi som kommune hjælpe med at understøtte.

  Så skal vi også have flere ladestandere til elbiler og gå i gang med at udskifte vores egen flåde af køretøjer til el. Hvis jeg om fire år kan se en ny benzin- eller dieselbil i vores bilpark, så har jeg fejlet min egen målsætning.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Jeg har et princip om, at vi ikke bebygger vores grønne pletter, men meget gerne bygger på vores sorte pletter. For eksempel hvor der nu er industri eller parkeringspladser. Tag Cirkusgrunden. Den vil jeg gerne have omdannet til en reaktiv park, så vi kan tage et bebygget område og omdanne det til natur så vidt muligt.

  Vil du love, at der i 2026 er mere natur i Hvidovre Kommune, end der er i dag?

  Der er i hvert fald ikke kommet mindre. Givetvis vil der også være flere grønne kvadratmeter, end der er i dag.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Politik

1_1_Sekvens.00_02_04_19.Still002

play"Jeg håber, vi får en statsminister med mørk hudfarve snart"

20221011-185629-L-4538x2547ma

Udvalg skal drøfte kritik af advokatundersøgelse ved ekstraordinært møde

Daryna Yevpak

playKommune siger undskyld til ukrainere i speget boligsag

20200118-155319-L-1920x1077we

Kommune vil se på, om folkeskoleelever skal møde senere


Hvidovre


Forsiden lige nu

Se flere