Høje-Taastrup-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Befolkningstilvækst har fyldt i Høje-Taastrup Kommune de seneste år. Men med dette følger en øget efterspørgsel på varme hænder på velfærdsområdet - og de er ikke nemme at skaffe.

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Om fire år er vi nået så langt med projektet Fremtidens Skole, at vi for alvor kan mærke resultaterne. Både på karaktergennemsnittet, hvor vi mindst skal have indhentet landsgennemsnittet, men især også på den sociale sammensætning på skolerne.
 • Vores to store byudviklingsprojekter – Nærheden og især Høje Taastrup C – skal om fire år så som vellykkede og attraktive bydel, der binder kommunen sammen. Boligerne skal være afsat, men det er jo ikke i sig selv en succes. For isoleret set er det ikke et mål i sig selv at blive flere borgere. Det højere formål er at løse en udfordring i byen, hvor City 2 og de andre bydele ligger for isoleret og hver for sig.
 • Vi har flere i job eller i uddannelse, men først og fremmest i job. Det knytter sig jo til de sociale udfordringer med ledigheden, hvor vi som kommune har relativt mange ufaglærte. Med forbehold for konjunkturudsving ser vi ind i et forholdsvist varmt arbejdsmarked de kommende år, og det skal resultere i en lavere ledighed i Høje-Taastrup Kommune.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Det er rekruttering. Som kommune vokser vi så meget. Vi er nu 52.000 indbyggere, om fire år er vi i nærheden af 60.000. Det er vi glade for, men i en situation, hvor vi oplever, at det er svært at rekruttere på pædagogområdet og megasvært på sosu-området, så gør det os meget sårbare. Især på pædagogområdet og i forhold til minimumsnormeringer. Vi skal simpelthen have flere ind, for ellers kan vi ikke passe alle de mange nye børn, der kommer til kommunen.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Vi drejer på de knapper, vi har, og som ligger i de nationale anbefalinger, jeg også selv har været med til at lave. Lige nu er der mange kommunale medarbejdere på deltid. Vi er med i et projekt, der hedder ’Op i tid’, hvor vi får ansatte til at gå på fuld tid.

På sosu-området investerer vi i at samle vores hjemmepleje i én lokation i en ny bygning. Når man samler det, giver det en styrke – ikke mindst i uddannelsesdelen.

På pædagogsiden handler det om at gøre os lækre i forhold til uddannelsesparametre, som starter på dagtilbud-området. Jeg tror ikke på, at en lønspiral er løsningen, for det bliver der ikke flere pædagoger af.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Vi er jo lidt specielle i Høje-Taastrup Kommune, for vi allerede gang i mange ambitiøse projekter med de to store byudviklingsprojekter med Nærheden og Høje Taastrup C. Så jeg vil sige, at det er to store drømme, som allerede er i gang med at blive realiseret. Med dem får vi taget livtag med de udfordrede boligområder. Så der har jeg store forventninger.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Den skal være uændret.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  I en retning af tryghed. Tryghed i forhold til at være sikker på at få den hjælp, man skal bruge. Men også i en retning af valgfrihed i forhold til boformer og plejetype.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Dagtilbud må gerne være forskellige. Vi vil for eksempel se på muligheden for skovbørnehaver, eller om vores eksisterende dagtilbud i højere grad skal suppleres med ture i skoven og naturen.

  Dertil kommer selvfølgelig minimumsnormeringer og et øget fokus på kvalitet på området, så alle børn er godt rustede til skolegang.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi skal fortsætte strategien Fremtidens skole. Det er en stor og vigtig strategi, som allerede er vedtaget, og derfor skal vi ikke ind og ændre for meget de kommende år.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Planen er lagt. Vi er en DK2020-kommune, og vi har lavet en klimaplan, der lever op til Paris-aftalen. Så det er bare at få den implementeret hurtigst muligt.

  De kommende år vil det blandt andet handle om innovative løsninger inden for blandt andet fjernvarme og fjernkøling. Halvdelen af vores kommunale bilflåde er allerede el, og konkret er vi på vej til at skifte det hele. I løbet af denne valgperiode skifter vi helt fra benzin og diesel til el og biobrændstof. Så skal vi også se på klimasikring af områder, der trues med at blive oversvømmet nedefra. Her ser vi på løsninger, hvor man suger vandet og fordeler det i åer og vandløb.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Det er en vigtig pointe, men som jeg ser det, er de to forbehold ikke modsætninger i Høje-Taastrup Kommune. Man kan godt byudvikle, uden at det går ud over adgangen til natur.

  Ganske rigtigt har vi gang i meget store byudviklingsprojekter for tiden, og det kan jo godt give indtrykket af, at det skulle gå ud over vores natur og grønne områder. Men jeg mener ikke, det er tilfældet.

  Til gengæld har vi vedtaget en strategi om, at man som borger i kommunen max må have én kilometer til bynær natur. Her har vi identificeret 18 områder, som skal udvikles over de kommende år.


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Politik

1_1_Sekvens.00_02_04_19.Still002

play"Jeg håber, vi får en statsminister med mørk hudfarve snart"

20221011-185629-L-4538x2547ma

Udvalg skal drøfte kritik af advokatundersøgelse ved ekstraordinært møde

Daryna Yevpak

playKommune siger undskyld til ukrainere i speget boligsag

20200118-155319-L-1920x1077we

Kommune vil se på, om folkeskoleelever skal møde senere


Høje-Taastrup


Forsiden lige nu

Se flere