Greve-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Pernille Beckmann (V) lover, at kommunens bygninger er "tæt på" CO2-neutrale inden det næste valg, og så tør hun ikke garantere, at der ikke venter Greve-borgerne skattestigninger.

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og byrådet - har opnået om fire år?

Nu skal man altid passe på med at komme med løfter, men jeg vil i hvert fald garantere, at vi har arbejdet hårdt for at opnå følgende:

  • Et godt drevet kommune, rent økonomisk. Det er grundlaget for, at vi kan drive kommunen. Indtægter og udgifter skal være i balance.
  • Greve Kommunes grønne områder skal udvikles yderligere. Vi har mange små, grønne perler, der skal gøres endnu mere tilgængelige og indbydende for vores borgere. Vi skal anlægge flere stisystemer i naturen og have fokus på at gøre det til en god oplevelse at benytte vores bynære natur.
  • Vores CO2-udledning skal nedbringes. Jeg lover, at kommunens ejendomme er tæt på at være CO2-neutrale i 2026, hvilket er et skridt på vejen mod at blive CO2-neutral kommune i 2030 – og helst før.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Manglen på personale. Rekruttering af arbejdskraft bliver en kæmpemæssig udfordring, som vi og andre kommuner står over for. Det er generelt på hele pladen, men særligt på ældreområdet hos os. Det er klart den største udfordring, jeg har stået over for i min tid som borgmester. Jeg vil gå så vidt som at kalde det den største velfærdsudfordring i nyere tid.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Jeg tror ikke, der findes et ’quick fix’ for os, for vi er en af de kommuner i Danmark, der har allerflest ældre – kun Egedal overgår os. Men vi kan som kommune skabe nogle dygtige ledere, som tager sig godt af medarbejderne, så de vil blive i jobbet.

Man kan også skrue på lønnen til de ansatte på velfærdsområdet, men jeg tøver lidt ved det greb, for det kan udvikle sig til en lønspiral, hvor vi skal kæmpe mod vores nabokommuner. Det kan dog blive nødvendigt.

Det sidste, jeg vil nævne, er at få nedbragt sygefraværet. Det skal vi målrettet arbejde med, for det er for højt, som det er nu.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Jeg har en drøm om, at alle bydele i Greve Kommune har et grønt rekreativt område i nærheden, som de kan benytte og bruge dagligt. Lige nu er det ikke alle bydele, der har det. Corona-tiden har lært os, at vi har brug for adgang til natur, så det vil jeg kæmpe for at sikre. Blandt andet ved at optimere vores adgang til den natur, der er rundt om os. For eksempel ved at anlægge stier i grønne områder.