Gentofte-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

En ny mand er i spidsen for Konservative, der ved valget sidste år viste, at højborgen i Gentofte fortsat står robust. Men hvordan vil Michael Fenger forvalte sit absolutte flertal?

Artikelserie: Det lover din borgmester

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Vi har knækket udviklingen i unges trivsel. Trivslen bliver dårligere og dårligere i alle kommuner, og det skal vi have forandre her. Det er den sværeste for os. Vi har masser af indsatser i gang, men det er et komplekst problem, som kun kan lykkes, hvis man er med de unge, de unges forældre, og i fritids- og kulturlivet.
  • Om fire år har vi flere plejehjemsboliger og flere almene ungdomsboliger. Det har vi brug for på kort og på langt sigt.
  • Vi får bedre og hurtigere forløb for sårbare børn og unge – det drejer sig konkret om, at hvis man finder ud af, at ens barn er sårbart – for eksempel autist, så skal man finde ud af, hvilke tilbud der findes til dem. Det er både hårdt for børnene og familierne at komme i den situation, og dem skal vi hjælpe. Vi har allerede nu nedsat en arbejdsgruppe mellem forvaltninger og borgere, hvor jeg selv sidder med sammen med formanden for børneudvalget. Kommunen har modtaget kritik af, hvordan vi håndterer den her slags. Og det har vi taget meget alvorligt og er ved at håndtere.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Der er ikke en løsning på det her problem. Vi skal gå mange forskellige veje.

Den første vej er, at vi har en ambition om, at Gentofte Kommune bliver den bedste kommunale arbejdsplads. Kommunen skal ses som en uddannelsesinstitution for både nye medarbejdere og efteruddannelse af dem, der allerede arbejder her.

Vi er allerede i gang med at udvikle medarbejdernes faglighed og skal blive ved med det. Vi skal sørge for, at den enkelte medarbejder har størst mulig frihed under ansvar.

Vi skal arbejde med styrket sygefraværs-indsats. Vi arbejder også tværkommunalt om en øget arbejdsstyrke på velfærdsområdet. Et sundt arbejdsmiljø er også supervigtigt her.

Vi skal have uddannet og opgradere dem, som ikke har uddannelse. Så pædagogassistenten bliver pædagog på sigt.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Det største, jeg kan komme på, er at få forbedret de unges trivsel samtidig med, at vi får de unge til at stoppe med at ryge, drikke og tage stoffer.

De unge føler sig mere presset nu end nogensinde før. Og det spiller nok også ind i tendensen med både rygning, alkohol og stoffer blandt unge.

Vi har flere indsatser, men det er et langt sejt træk. Om vi har løst det om fire år? Det ved jeg ikke, men jeg håber, at der er sket noget. Vi har ambitioner om det.