Frederiksberg–borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

Michael Vindfeldt (S) stod i spidsen for en af kommunalvalgets store historier, da han med opbakning fra den røde blok erobrede den konservative højborg på Frederiksberg. Men hvordan vil borgerne mærke magtskiftet?

Artikelserie: Det lover din borgmester


Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

  • Vi har afsat midler til et loft over antal elever i klasselokalerne på 24. Det betyder så ikke nødvendigvis, at man skal dele en klasse i to, hvis der er flere, men det kan så betyde, at der måske er to lærere i stedet for én.
  • Børnehavealder på tre år. De fleste børn starter i børnehave, når de er to år og ti måneder frem for tre år, som ellers har været normen, indtil kommunerne fandt på at spare. Det skal vi have rettet op på.
  • Mit tredje løfte er på ældreområdet, hvor alle kommunens ældre skal have ret til ordentlig hovedrengøring. Hvis man modtager hjælp fra kommunen til andre ting, så giver det mening, at man også kan få hjælp til en ordentlig hovedrengøring.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Der er to. Den ene er en boligkrise, og den anden er en klimakrise.

  • Boligpriser eksploderer og lukker mennesker med almindelig indkomst ude af Frederiksberg. Skrækbilledet er London, hvor kun de rige har råd til at bo. Vi bliver vi nødt til at gå helt anderledes til værks end det tidligere flertal. Vi skal simpelthen sige nej til bygherrer, der ikke vil bidrage til en mere blandet by.
  • Klimakrisen goes without saying. Klokken er et minut i 12. Vi skal fortsætte omstillingen til elbiler og være Danmarks elbil-by nummer et. Så vil jeg også gerne snart få truffet en afgørelse eller en beslutning om at få fjernet dele eller hele Bispeengbuen, for det er billedet på, hvor åndsvagt byen har været indrettet på bilernes præmisser.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

I forhold til boligkrisen skal vi være ultra konsekvente i vores krav om, at 25 procent af alle nybyggerier skal være almene boliger. Konkret skal vi sørge for, at Hospitalsgrunden, når den skal udvikles, skal indeholde et stort antal billige boliger. Og så skal vi redde Frederiksberg Boligfond.

I forhold til klimakrisen, så skal vi blandt andet gøre hospitalsgrunden til grønt fyrtårn, sætte gang i projekter som solceller på Rådhusets tag, udvikle en bedre ladestanderstruktur, sænke fartgrænserne for biler og rive Bispeengbuen ned.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Vi bliver ved Bispeengbuen. Jeg drømmer om, at Frederiksberg og København får det samme som Aarhus, nemlig at en stor vej rives ned og lægges under jorden med grønt oven på. Bispeengbuen er fra en anden tid.

Det kunne blive det fedeste område – grønt og rekreativt. Det kunne blive til et byrum, der indbød til sport og bevægelse. Et sted, hvor man sætter mennesker over biler.