Så er tilladelsen på plads: Fem højhuse rives ned

Fem af de karakteristiske højhuse i Brøndby Strand rives ned - nu starter planlægningen.

Man kan næppe sige Brøndby Strand, uden at de fleste kommer til at tænke på de karakteristiske betonhøjhuse, der ligger i området.

Der er 12 i alt, og fem af dem er nu dømt til nedrivning. 

Brøndbys kommunalbestyrelse har netop vedtaget en VVM-redegørelse for nedrivningen ,og dermed kan arbejdet med planerne fortsætte, så bygningerne formentlig fjernes i løbet af de næste par år.

- Vi skylder både borgerne og miljøet, at vi tager de videst mulige hensyn, når det handler om at rive højhuse med forurenede materialer ned i et tæt beboet område. Det har vi gjort nu med den fulde miljøvurdering, der ligger til grund for VVM-tilladelsen, fortæller Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune, Socialdemokratiet.

- Men selvom boligselskaberne har tilpasset nedrivningsprojektet, så vil det uundgåeligt støje og skabe trafikale udfordringer. Derfor er jeg glad for, at vi i dialog med borgerne i området har kortlagt, hvad der er særligt vigtigt at tage hånd om og formuleret det som krav i forbindelse med nedrivningen, siger han.

quote Vi skylder både borgerne og miljøet, at vi tager de videst mulige hensyn, når det handler om at rive højhuse med forurenede materialer ned i et tæt beboet område.

Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune

Højhusene er forurenet med stoffet PCB, der har vist sig at være skadeligt. Dertil kommer, at højhusene har en del betonskader og derfor stod til renovering.

Men en renovering vil ifølge tidligere udregninger koste op imod 800 millioner kroner, mens en nedrivning af de fem 16-etagers bygninger vil løbe op i 200 millioner kroner.

Højhusene er op til 16 etager høje.
Højhusene er op til 16 etager høje.
Foto: Ida Marie Odgaard / Scanpix

Nedrivningen betyder, at 196 familier er blevet genhuset. Og da en nedrivning af fem så store bygninger ikke gennemføres uden videre, så har Brøndby Kommune fået udarbejdet en VVM-redegørelse, hvor retningslinjerne for nedrivningsarbejdet fastlægges.

Brøndby Kommune oplyser, at når det kun er fem af de 12 højhuse, der skal rives ned, så er det fordi, de er de ældste. Da de fem højhuse var bygget færdige, og resten af byggeriet fortsatte, var man holdt op med at bruge PCB i nybyggerier.

Nu begynder den videre planlægning af nedrivningsprojektet.

Boligselskaberne har udsendt udbudsmateriale til totalenterprise, og herefter skal selve nedrivningen færdigplanlægges - det betyder for eksempel, at der skal udarbejdes en trafikplan for området, så beboere og andre stadig kan komme rundt, mens nedrivningsarbejdet foregår.

De tre boligselskaber, der ejer bygningerne, oplyser, at etablering af byggepladser i forbindelse med nedrivningen, forventes etableret i slutningen af 2020.

Disse fem højhuse rives ned

Forstadsmuseet gav en sidste mulighed for en tur inden for i de fem ikoniske højhuse i Brøndby Strand, der skal rives ned: