Politi og kommune går sammen mod bander: Her er deres plan

Københavns kommune og politiet sætter nu ind mod banderne. Hjemmebesøg hos børn, der er i fare for at blive bandemedlemmer, er en del af indsatsen.

01:08

Video: TV 2 - arkiv foto

"Partnerskabet for et trygt Nørrebro", hedder indsatsen med ti punkter, der skal skabe en mere tryg bydel.

- Nørrebro er hårdt plaget af bandekriminalitet i øjeblikket. Det arbejder vi og politiet tæt sammen om at få sat en stopper for. Vi accepterer under ingen omstændigheder den utryghed, som banderne spreder – eller at lokale børn og unge hverves som nye medlemmer. Et tæt samarbejde gennem vores partnerskabsaftale med politiet er ét blandt flere redskaber, som skal sætte en stopper for banderne, siger overborgmester Frank Jensen.

Vi accepterer under ingen omstændigheder den utryghed, som banderne spreder – eller at lokale børn og unge hverves som nye medlemmer. 

Overborgmester Frank Jensen, Soc. dem.

Vil stoppe rekruttering

Det skal være lettere at identificere personer i bandemiljøet og fjerne dem fra gaden, og Nørrebros unge skal beskyttes mod bandernes negative indflydelse.

Derfor er der nu sat et samarbejde i gang der involverer SSP-arbejde og mere deling af informationer mellem politi og kommune. For eksempel gennemfører SSP-medarbejdere hjemmebesøg hos alle børn og unge under 18 år, som ifølge politiet er i risiko for rekruttering til banderne. Besøgene finder sted sammen med børnenes forældre.

- Københavns Politi hverken kan eller vil acceptere voldsparatheden og den afstumpede adfærd, som vi er vidner til. Det er helt uacceptabelt, at fredelige borgere skal udsættes for den slags utryghedsskabende adfærd. Vi har allerede et godt værktøj i visitationszonen, men de seneste ugers politiaktioner er eksempler på, at den ikke kommer til at stå alene. Vi har og vil fremadrettet have fuld fokus på bandegrupperingernes ageren, og vil selvfølgelig samarbejde tæt med alle gode kræfter i området og ikke mindst kommunen om både at forebygge og bekæmpe bandernes negative indflydelse, siger chefpolitiinspektør Jørgen Skov fra Københavns Politi i en pressemeddelelse. 

Læs også Hjemmehjælpere ramt af bandekonflikt: Alle skal bære ID-kort

De unge skal i job

Partnerskabet betyder at politiet og kommunens jobcenter vil samarbejde , når for eksempel unge fra bandemiljøet bliver anholdt eller varetægtsfængslet. Målet er, at de unge kommer i job eller uddannelse, når de løslades. Det handler om at holde dem fra at søge mod kriminalitet igen. 

Læs også Skyderi på Amager: En person er ramt - tre er anholdt

Lokale aktører på Nørrebro skal i dialog med kommunen og politiet, så lokale borgere, kommunale frontmedarbejdere og boligsociale medarbejdere i højere grad ved, hvad der foregår og kender de lokale indsatser.

Og så skal boligselskaberne også inddrages i arbejdet med de forebyggende og tryghedsskabende tiltag.

"Partnerskab for et trygt Nørrebro" har 10 punkter:

  1. Der vil blive gennemført hjemmebesøg hos alle unge under 18 år på Nørrebro, der ifølge Københavns Politi er i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet.
  2. Der udvikles metoder til sikre en systematisk udveksling af oplysninger på tværs af myndigheder om unge over 18 år med banderelationer.
  3. Politiet gennemfører en særlig indsats mod bandemiljøet på Nørrebro
  4. Styrket samarbejde mellem politi og det kommunale gadeplansarbejde i tilfælde af banderelaterede forsamlinger og konflikter
  5. Fokuseret jobskabelsesindsats i Mjølnerparken - også for unge i bandemiljøet
  6. Styrket samarbejde mellem politi og kommune for at sikre, at mulige exitkandidater blandt unge, der anholdes og varetægtsfængsles identificeres, så der kan igangsættes et exitforløb for dem, der er motiverede
  7. Etablering af et samarbejdsforum med boligsociale organisationer/helhedsplaner på Nørrebro for at sikre deling af viden og styrke kendskabet til aktuelle udfordringer i bandemiljøet lokalt.
  8. Temamøder for boligsociale medarbejdere og ansatte på ejendomskontorer mv. Relevante temaer er fx anonyme anmeldelser og håndtering af børn/unge, der er bange for at anmelde andre i deres nærmiljø.
  9. Temamøder for frontmedarbejdere i både kommune og politi med kontakt til bandemiljøet. Formålet er at sikre erfaringsudveksling og kendskab til arbejdsmetoder.
  10. Tryghedsmøder med beboere og beboergrupper på Nørrebro. Formålet er at informere   om kommunen og politiets indsats og gå i dialog om udfordringer med bandemiljøet. 

 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik