Politikere efter omsorgssvigt på plejehjem: Erstatning skal være mulig

Der er et hul i loven, lyder det fra politikere efter nyhedsindslag om ægtepar, der oplevede et groft tilfælde af omsorgssvigt på et plejehjem i Ballerup.

Personalet på plejehjem bør kunne drages til ansvar, hvis de fejlbehandler beboere, mener flere politikere. Foto: TV 2 Lorry

Mogens Munck og hans kone oplevede et groft tilfælde af omsorgssvigt på det kommunale plejehjem Toftehaven i Ballerup. 

Det er en forfærdelig sag, I har fundet frem her. 

Finn Sørensen, Enhedslisten

Det kunne TV 2 Lorry fortælle onsdag. 

Hanne Munck fik en blodprop i hjernen og faldt om, men personalet ventede i fem timer, før de kontaktede en læge. 

Hun blev lam og mistede evnen til at tale, men alligevel kan ægteparret ikke få erstatning af kommunen - simpelt hen fordi loven om patientforsikring ikke gælder for sundhedspersonalet på plejehjem. 

Men det bør altså ændres nu, lyder det fra flere Christiansborgpolitikere. 

Læs også Hanne fik blodprop: Plejehjem erkender fejl, men erstatning udebliver

- Det er en forfærdelig sag, I har fundet frem her. Men det sætter jo fokus på, at der er hul i lovgivningen, som skal lukkes omgående, siger Enhedslistens ældreordfører, Finn Sørensen. 

Han bakkes op af socialdemokraternes ældreordfører Astrid Krag, der også mener, at patientansvarsloven er utidssvarende. 

Dels fordi plejehjemmene de seneste år har været udsat for nedskæringer, og dels fordi beboerne er dårligere end tidligere, når de flytter ind på plejehjemmet. 

- Der ligger i dag et stort ansvar på personalet, for det arbejde, de udfører nu, hørte historisk set under sundhedsvæsenet. Derfor er det meget relavant at kigge nærmere på patientansvarsloven. Derfor vil jeg gerne have sundhedsministeren på banen i den her sag, siger hun til TV 2 Lorry. 

04:24

Se nyhedsindslaget med Mogens Munck og hans hustru fra 28. december klokken 19.30

Luk video

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby skriver i en mail til TV 2 Lorry, at ministeriet i øjeblikket er i gang med at se på behovet for en udvidelse af patienterstatsningsordningen. 

Ballerup Kommune beklaget hændelsen, og plejehjemmets leder er blevet fritstillet.

Kommunen ønsker dog ikke at yde økonomisk kompensation til ægteparret, når loven om patienterstatning ikke gælder for plejehjemspersonalet. 

Fakta om retten til patienterstatning

Mange skadestyper og områder - institutioner, virksomheder, myndigheder og visse lægegerninger - er ikke er omfattet af patienterstatningsordningens dækningsområde. Heriblandt kommunale plejehjem og psykiatriske bosteder.

Det betyder, at Patienterstatningen ikke kan behandle sager og udbetale erstatning for skader som følge af behandling m.v. på disse områder.
 
Der er løbende siden etableringen af patienterstatningsordningen i 1991 foretaget mindre tilpasninger af dækningsområdet.
 
Den største udvidelse skete i 2004, hvor de private sundhedsaktører blev omfattet af dækningsområdet, dog således at erstatningsforpligtelsen blev pålagt amterne (senere regionerne).
 
Når et område ikke er dækket af patienterstatningsordningens dækningsområde, kan der anlægges erstatningssag ved domstolene.
 
Det nuværende dækningsområde omfatter efter klage- og erstatningslovens § 19, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 med senere ændringer, følgende områder:
· Sygehuse
· Præhospital indsats
· Dokumenteret forskningsmæssig og eksperimental behandling i udlandet, som patienter er henvist til af sygehusvæsenet efter sundhedsloven
· Regionale tandplejetilbud
· Kommunale sundhedsordninger
· Universiteternes tandlægeskoler
· Privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner
· Behandling på værnepligtige og indsatte
· Forsøg i private firmaer m.v.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik