Motorvejsbro kan ikke mere: Seks måneder langt vejarbejde på trafikalt knudepunkt

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.

Motorvejsbroen over Ballerup Boulevard på motorring 4 har set bedre dage.

Derfor påbegynder Vejdirektoratet midt i april et større vejarbejde på broen, der kommer til at vare helt frem til midt oktober.

Fugtisoleringen på broen beskytter ikke længere tilstrækkeligt, og derfor skal både isolering og broens beton repareres.

Samtidig får broen et nyt autoværn og nye kantbjælker. Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arbejdet med broen vil blive delt op i tre etaper, hvor trafikken bliver skubbet ud til siderne af broen og derefter ind på midten af broen. Der vil gennem hele perioden være to farbare spor i hver retning, selvom sporene bliver en smule smallere.

Til- og frakørselsramperne til Motorring 4 bliver spærret i perioder, og på Ballerup Boulevard, som løber under broen, bliver der i løbet af perioden etableret afspærring af kortere varighed af enkelte spor.

Mens arbejdet står på, vil der være en lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t på motorvej for trafikanter, der kører på broen.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne.