Visitationer giver ingen våbenfund

I løbet af den seneste måned har politiet visiteret 235 personer på Indre Nørrebro uden at finde en eneste kniv eller pistol.

Men politikere og politi
holder fast i, at visitationerne er en god ide.
»Alene det, at vi opretter en visitationszone, kan holde folk
fra at gå med våben, og det er for så vidt et succeskriterium i
sig selv. Betingelserne for at etablere zonen har været til
stede, og når vi kigger på resultatet, så er det fint, uanset om
vi finder våben eller ej«, siger Københavns politidirektør,
Hanne Bech Hansen, til Politiken.
Selv om politiet i gennemsnit har gennemført otte visitationer
om dagen på Nørrebro, mener politidirektøren, at det er
anstrengelserne værd.
Hanne Bech Hansen får fuld opbakning fra politikerne.
»Der er jo en grund til, at der er visitationszoner på
Nørrebro. Der er en grund til, at der foretages visitationer.
Hvis ikke der var kriminalitet, hvis ikke der var belæg for at
tro, at der er grupper derude, der begår kriminalitet, ville
politiet bruge ressourcerne på noget andet«, siger Venstres
retsordfører Kim Andersen til Politiken.
Også Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti bakker op om den
hidtidige linje med de mange visitationer.
»Det viser netop, at det har en afskrækkende effekt. Vi har
heldigvis heller ikke inden for det seneste stykke tid set, at
der har været de her knivoverfald. Så jeg vil betegne det som en
succes, at der ingen fangst er«, siger han til Politiken.