Foto: Jan Jørgensen - Scanpix

Uenighed om hotel på fredet jord

Klage og uenighed bremser, i hvert fald midlertidigt, planer om hotelbygger i Gilleleje.

Hotelplaner i Gilleleje har splittet Fredningsnævnet og fået Danmarks Naturfredningsforening til at anke sagen, som derfor nu skal gå om.

- Han vil gerne bygge en restaurationsbygning på det fredede areal, siger Linda Bruhn Jørgensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov, om baggrunden for klagen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hotelejeren Humberto Orsini har købt Det Gamle Rådhus og Pyramiden i Gilleleje og har han søgt om lov til at tilbygge en restaurant på 150 kvadratmeter på det fredede område kaldet »Den grønne kile«.

Men kilen sikrer god offentlig adgang til vandet og må derfor ikke begrænses, mener naturfredningsforeningen.

Læs også Spræller til det sidste: Portræt af en Gillelejefisker

Fredningsnævnet for Nordsjælland har dog givet dispensation med et snævert flertal på to mod en. Det er de to politisk valgte medlemmer af nævnet, der er for dispensationen, mens det tredje medlem, en dommer, mener, at det er i strid med formålet for fredningen. 

Gribskov Kommune er sælger af grunden, og købet er betinget af, at en lokalplan for området går igennem. I ansøgningen til Fredningsnævnet argumenterer kommunens forvaltning for, at det er en god idé at give dispensationerne.

Sagen skal nu behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Indtil da kan byggeriet ikke gå i gang, da klagen har opsættende virkning.