Ørnerede skaber splid: Naturstyrelsen afviser ornitologers ønske

Naturstyrelsen har afvist en anmodning om afspærringer omkring fiskeørnerede i Gribskov. Det vækker forundring hos Dansk Ornitologisk Forening.

Igennem flere år har et ynglende fiskeørnepar i Gribskov vækket begejstring hos både Naturstyrelsen i Nordsjælland og Dansk Orniotologisk Forening.

Men nu har de omkringlæggende rammer skabt uenighed mellem de to parter.

Naturstyrelsen har nemlig valgt at afvise ønsket om en afspærring omkring fiskeørnereden. Og det er en beslutning, som man er uforstående for hos Dansk Ornitologisk Forening.

Det siger Luise Ekberg, der er foreningens redekoordinator for fiskeørne i en pressemeddelelse.

- DOF har ikke kunnet få en begrundelse for beslutningen. Men vi ser ikke, at der er nye forhold, der taler for, at man ikke behøver at beskytte fiskeørnene mod forstyrrelser længere, siger Luise Ekberg og fortsætter:

- Fiskeørnen er stadig en yderst sjælden ynglefugl i Danmark, med kun syv kendte par på landsplan. Og den er fortsat lige så følsom overfor forstyrrelser som før. Derfor er det helt uforståeligt, at man dropper afspærringen.

Besøgende opfordres til at vise hensyn

Siden et fiskeørnepar i 2011 for første gang slog sig ned og byggede rede nær Store Gribsø i Gribskov har Naturstyrelsen flere gange – med henvisning til offentlighedsloven - lukket for offentlighedens færdsel i en radius på cirka 250 meter fra redetræet i yngletiden fra den 1. april til den 31. august.

Til TV 2 Lorry fortæller Naturstyrelsen, at den ikke længere mener, at der er belæg for at lukke for offentlighedens adgang.

- Offentligheden har som udgangspunkt altid ret til at færdes overalt i de statslige naturområder jf. naturbeskyttelsesloven – det er kun i helt særlige tilfælde, at myndigheder kan forbyde offentlighedens adgang til og lukke områder af, skriver styrelsen i et skriftligt svar til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Der har over en årrække været 3-4 ynglende fiskeørnepar i Gribskov, og flere unger er også kommet på vingerne. Naturstyrelsens vurdering er derfor, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for at lukke for offentlighedens adgang til området. Selvom det er ærgerligt, at fiskeørnehannen i år har forladt reden før tid, er der heller ikke noget, der tyder på, at dette har en sammenhæng med den manglende afspærring.

Naturstyrelsen opfordrer i stedet via skilte til, at besøgende i området viser særligt hensyn i fiskeørnenes yngleperiode i et afgrænset område fra april til september.

Det er ifølge Luise Ekberg fra Dansk Ornitologisk Forening ikke godt nok.

- Det er kun en henstilling og ikke et forbud, og publikum kan derfor, hvis de vælger det, frit og lovligt slå sig ned med frokosttæppet under redetræet. Det er problematisk, siger Luise Ekberg.

Ynglende ørn forsvandt

Uenighederne kommer blot få uger efter, at TV 2 Lorry kunne fortælle om en sand fugle-tragedie for det ynglende fiskeørnepar i Gribskov.

Efter en succesfuld parring og siden æglægning var den ene ørn, hannen, nemlig forsvundet fra reden.

Derfor var hunnen, som ellers havde ruget på æggene og beskyttet dem mod vind og vejr, nødsaget til at forlade æggene og søge ud for at finde føde til sig selv – med det resultat, at de sjældne ørnes æg gik tabt.

- Hun blev ellers liggende trofast ved æggene i fem dage uden at spise, fortalte Bjørn Aaris-Sørensen, der som naturforvalter i Naturstyrelsen Nordsjælland har været ansvarlig for overvågningen af fiskeørneparret.

- Men til sidst blev hun nødt til at flyve ud og var væk i en længere periode, hvor æggene lå blotlagt i regnvejret. Så der er næppe liv længere. Det er selvfølgelig trist. Men sådan er det jo i naturen.

Når et fiskeørnepar yngler, står hannen for at flyve ud og hente føde til hunnen, mens hun udruger æggene over cirka fem uger. Men da hannen havde været væk i nogle dage, var hunnen altså nødt til selv at skaffe føde for ikke at sulte ihjel.

- Hvad der er sket hannen, ved vi ikke. Han kan være druknet eller blevet ramt af en bil eller andet. Men det er ikke normalt, at hannen bare forsvinder, for fiskeørne danner par for livet, sagde Bjørn Aaris-Sørensen.

I reden var der lagt tre æg over nogle dage i slutningen af april, hvorfor Naturstyrelsen havde håbet på unger i slutningen af maj måned eller starten af juni.

Fiskeørnen er en sjælden ynglefugl i Danmark