Ørnerede skaber splid: Naturstyrelsen afviser ornitologers ønske

Naturstyrelsen har afvist en anmodning om afspærringer omkring fiskeørnerede i Gribskov. Det vækker forundring hos Dansk Ornitologisk Forening.

Igennem flere år har et ynglende fiskeørnepar i Gribskov vækket begejstring hos både Naturstyrelsen i Nordsjælland og Dansk Orniotologisk Forening.

Men nu har de omkringlæggende rammer skabt uenighed mellem de to parter.

Naturstyrelsen har nemlig valgt at afvise ønsket om en afspærring omkring fiskeørnereden. Og det er en beslutning, som man er uforstående for hos Dansk Ornitologisk Forening.

Det siger Luise Ekberg, der er foreningens redekoordinator for fiskeørne i en pressemeddelelse.

- DOF har ikke kunnet få en begrundelse for beslutningen. Men vi ser ikke, at der er nye forhold, der taler for, at man ikke behøver at beskytte fiskeørnene mod forstyrrelser længere, siger Luise Ekberg og fortsætter:

- Fiskeørnen er stadig en yderst sjælden ynglefugl i Danmark, med kun syv kendte par på landsplan. Og den er fortsat lige så følsom overfor forstyrrelser som før. Derfor er det helt uforståeligt, at man dropper afspærringen.

Besøgende opfordres til at vise hensyn

Siden et fiskeørnepar i 2011 for første gang slog sig ned og byggede rede nær Store Gribsø i Gribskov har Naturstyrelsen flere gange – med henvisning til offentlighedsloven - lukket for offentlighedens færdsel i en radius på cirka 250 meter fra redetræet i yngletiden fra den 1. april til den 31. august.

Til TV 2 Lorry fortæller Naturstyrelsen, at den ikke længere mener, at der er belæg for at lukke for offentlighedens adgang.

- Offentligheden har som udgangspunkt altid ret til at færdes overalt i de statslige naturområder jf. naturbeskyttelsesloven – det er kun i helt særlige tilfælde, at myndigheder kan forbyde offentlighedens adgang til og lukke områder af, skriver styrelsen i et skriftligt svar til TV 2 Lorry og fortsætter:

- Der har over en årrække været 3-4 ynglende fiskeørnepar i Gribskov, og flere unger er også kommet på vingerne. Naturstyrelsens vurdering er derfor, at der ikke længere er tilstrækkeligt grundlag for at lukke for offentlighedens adgang til området. Selvom det er ærgerligt, at fiskeørnehannen i år har forladt reden før tid, er der heller ikke noget, der tyder på, at dette har en sammenhæng med den manglende afspærring.

Naturstyrelsen opfordrer i stedet via skilte til, at besøgende i området viser særligt hensyn i fiskeørnenes yngleperiode i et afgrænset område fra april til september.

Det er ifølge Luise Ekberg fra Dansk Ornitologisk Forening ikke godt nok.

- Det er kun en henstilling og ikke et forbud, og publikum kan derfor, hvis de vælger det, frit og lovligt slå sig ned med frokosttæppet under redetræet. Det er problematisk, siger Luise Ekberg.

Ynglende ørn forsvandt

Uenighederne kommer blot få uger efter, at TV 2 Lorry kunne fortælle om en sand fugle-tragedie for det ynglende fiskeørnepar i Gribskov.

Efter en succesfuld parring og siden æglægning var den ene ørn, hannen, nemlig forsvundet fra reden.

Derfor var hunnen, som ellers havde ruget på æggene og beskyttet dem mod vind og vejr, nødsaget til at forlade æggene og søge ud for at finde føde til sig selv – med det resultat, at de sjældne ørnes æg gik tabt.

- Hun blev ellers liggende trofast ved æggene i fem dage uden at spise, fortalte Bjørn Aaris-Sørensen, der som naturforvalter i Naturstyrelsen Nordsjælland har været ansvarlig for overvågningen af fiskeørneparret.

- Men til sidst blev hun nødt til at flyve ud og var væk i en længere periode, hvor æggene lå blotlagt i regnvejret. Så der er næppe liv længere. Det er selvfølgelig trist. Men sådan er det jo i naturen.

Når et fiskeørnepar yngler, står hannen for at flyve ud og hente føde til hunnen, mens hun udruger æggene over cirka fem uger. Men da hannen havde været væk i nogle dage, var hunnen altså nødt til selv at skaffe føde for ikke at sulte ihjel.

- Hvad der er sket hannen, ved vi ikke. Han kan være druknet eller blevet ramt af en bil eller andet. Men det er ikke normalt, at hannen bare forsvinder, for fiskeørne danner par for livet, sagde Bjørn Aaris-Sørensen.

I reden var der lagt tre æg over nogle dage i slutningen af april, hvorfor Naturstyrelsen havde håbet på unger i slutningen af maj måned eller starten af juni.

Fiskeørnen er en sjælden ynglefugl i Danmark

Selv om fiskeørnen kan ses almindeligt på træk i Danmark i sommerhalvåret, så er ynglende par en sjældenhed.


I 2019 kunne man ifølge Dansk Ornitologisk Forening (DOF) for første gang i 40 seks ynglende fiskeørnepar i Danmark. Foreningen nærer et håb om, at man inden for en de nærmeste år kommer op på 10 ynglende fiskeørnepar herhjemme.


Fiskeørnen yngler ved større, skovomkransede og fiskerige søer i reder, som placeres meget højt oppe i store træer. Det er vigtigt for ørnene, at reden bygges langet inde i skovene, fordi arten er meget følsom over for forstyrrelser.


- Jeg plejer at sige, at der ingen mobiltelefondækning er i de områder, hvor fiskeørnen har sin rede, så langt er vi ude i naturen. Ørnene er meget sarte overfor forstyrrelser i deres yngletid, siger ornitologen Leif Novrup tidligere påpeget på DOF’s hjemmeside.


Fiskeørnenes ynglesæson starter i april, hvor æglægning sker i slutningen af måneden eller begyndelsen af maj. Et kuld består oftest af to til fire æg, som tager cirka fem uger at udruge. Herefter bliver ungerne i reden i halvanden til to måneder, før de er i stand til at flyve fra rede.


En fuldvoksen fiskeørn har et vingefang på op til 160 centimer. Hannerne kan komme op at veje over to kilo, mens hunnerne vejer lidt mindre. Fiskeørne når sjældent at leve, til de bliver gamle. Men de ældste, vilde fiskeørne registreret er over 30 år.


Kilder: DOF, Naturstyrelsen, Fuglehåndbogen.dk, U.S. Fish & Wildlife Service


_

_


Mest læst i dag

Se flere

Natur

Flamingo2

playKaos i Berlin Zoo: Nu skal masse-vaccinationer forhindre samme scenarie i København

60_percent

playFugleinfluenza tvinger Johannes høns under tag: "Ikke den rigtige beslutning"

20161227-141401-A-3558x1998ma

Sværm af stjerneskud vil lyse himlen op natten til fredag

hryhrh (2)

Fænomen fik Sussie til at spærre øjnene op: "Det er som om, foråret er kommet for tidligt"


Gribskov


Forsiden lige nu

Se flere