Udejob sænker kræftrisiko

Et job i naturen er godt for helbredet. Forskning viser, at ansatte i landbrug, skovbrug og gartnerier har langt lavere risiko for at få kræft end ansatte i andre erhverv. Det skriver metroXpress tirsdag.

>>Det er en positiv overraskelse, at ansatte
ved landbruget langt sjældnere får kræft. Vi vidste godt, at
landmænd generelt er sunde, men at forskellen er så markant i
relation til andre erhverv, er kommet bag på os,«siger økonom i
Landbrugsraadet Finn Christensen.

460.000 ansatte i forskellige
erhverv er blevet spurgt til deres helbred de seneste 30 år.
Selv om resultatet klart viser, at folk i friluftsjob som
landbrug, skovbrug og gartnerier har nedsat risiko for at få
kræft, så er det svært at sige præcist hvorfor.»Det er en gåde,
hvorfor især landmænds risiko for at få kræft er så formindsket.

Vores teori er, at det gavner helbredet at leve i pagt med
naturen og stå op, når solen står op og gå i seng, når den går
ned,« siger Johnni Hansen, der er seniorforsker ved Kræftens
Bekæmpelse.Foreningen står bag undersøgelsen, der viser, at
risikoen for at få leverkræft nedsættes med helt op til 60
procent, hvis man har et job i naturen.

Men det er langt fra
sikkert, at udedelen er forklaringen på den effektive
kræftforebyggelse.»Frisk og ren luft er glimrende, men den
lavere kræftrisiko kan skyldes mange andre forskelle mellem dem,
der arbejder ude og inde.

Det kan ikke kun undersøges på
jobtitler,« siger ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik
på Glostrup Hospital, Sigurd Mikkelsen. Udendørsarbejdet er ofte
forbundet med mere motion, end hvis man sidder stille på et
kontor.

Desuden er det sværere lige at smutte forbi grillen
efter frokost, når man arbejder i skoven eller i stalden.

Ansatte der arbejder uden-dørs har 20 procent mindre risiko
for at få blære- og modermærkekræft end folk med indendørs
arbejde. Tallet er 60 procent ved leverkræft. o 460.000
danskere har medvirket i Kræftens Bekæmpelses undersøgelser over
30 år.o Ansatte i hotel- og restaurationsbranchen har størst
risiko for at få kræft.