00:22

Uber-chauffør Per Olesen er sikker på, at flere kunder vil opleve en ringere service fremover.

"Uber har besluttet, at vi lukker tjenesten i Danmark. Det gør vi på grund af af den politiske lovgivning om taxaloven," fortæller Kristian Agerbo, der er talsmand for Uber i Danmark. Foto: Jens Astrup - Scanpix

1 af 2

Uber lukker app - men håber på hjælp fra tilfredse brugere

Uber opfordrer sine brugere til at lægge pres på politikerne. Med lukningen af mobilapp'en håber man alligevel på genkomst.

"Uber lukker ned i Danmark den 18. april klokken 12.00. 

Vi ved, at du har brugt Uber som en pålidelig transportmulighed i København, og at nyheden kommer som en overraskelse. Men med den nye politiske aftale om taxiloven ser vi ikke anden udvej end at lukke for kørsel i Danmark."

Sådan starter kørselstjenesten en e-mail, som er blevet sendt ud til registrerede brugere af mobilapp'en. 

Her fortæller man, ligesom under pressemødet tidligere tirsdag formiddag, at den nye taxalov simpelthen ikke gør det muligt at køre Uber i private biler. 

Læs også Kørselstjenesten Uber lukker i Danmark

I februar blev et flertal på Christiansborg nemlig enige om, at alle taxaer skal have sædefølere og taxametre, så Skat bedre kan kontrollere indtjeningen, og derfor må Uber droppe forretningen i Danmark. 

"Vi vil arbejde hårdt og presse regeringen for en ændring, der tager højde for ny teknologi og åbner for, at pålidelig og prisvenlig transport i hverdagen igen bliver muligt med et tryk på telefonen.

Din mening og din stemme er vigtig og kan hjælpe os med at redde Uber i Danmark. Tag fat i dine politikere og fortæl dem, at lovgivningen skal åbne for moderne teknologi og lade danskerne få glæde af apps som Uber," skriver man til sidst i beskeden.

Til TV 2 Lorry bekræfter talsmand  Kristian Agerbo, at tjenesten beholder udviklingskontoret i Aarhus med cirka 40 medarbejdere, fordi man stadig vil forsøge at indgå i politisk dialog. 

Læs også Iværksætter om ny taxalov: "Fuldstændig åndssvag!"

Dom indledte nedtur

Ubers problemer på det danske marked tog for alvor fart, da Østre Landsret i november sidste år dømte en Uber-chauffør for ulovlig taxa-kørsel, skriver TV2.dk.

Og der var ikke meget tvivl hos Østre Landsret om, at Uber kunne sidestilles med taxakørsel.

- Det lægges efter bevisførelsen til grund, at de omhandlede kørsler er foretaget med pas­sagerer, der ikke har nogen nærmere tilknytning til tiltalte ud over anvendelsen af Ubers internetapplikation, og at kørslerne er udført mod en betaling, der overstiger de med kørslen direkte forbundne omkostninger til f.eks. benzin eller olie, stod der i dommen fra sidste år.

Den dømte chauffør fik en bøde på 6000 kroner, hviket var samme dom Københavns byret var kommet frem til et halvt år tidligere.

OVERBLIK: HOVEDPUNKTER I TAXIAFTALE

En vognmand kan fremover få så mange taxilicenser, der ønskes. Til gengæld skærpes krav til dokumentationen. Regeringen har torsdag indgået en aftale om en ny taxilov med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, De Radikale og SF.

Her er hovedpunkterne i aftalen:
  •  Tilladelser
De nuværende fire tilladelser til erhvervsmæssig persontransport - taxi, limousine, offentlig servicetrafik og sygetransport - erstattes af én samlet tilladelse.
Den hidtidige antalsbegrænsning og geografiske begrænsning ophæves, så en vognmand kan få så mange tilladelser, der ønskes. Tilladelserne giver adgang til at køre overalt i landet.
  • Kørselskontorer
Salg af kørsel til private kunder skal ske via et kørselskontor. Der kræves tilladelse til for at kunne drive et kørselskontor.
Virksomheden skal opfylde et egenkapitalkrav på 500.000 kroner. Den skal råde over elektronisk kommunikationsudstyr til brug for opsamling og opbevaring af oplysninger om kørselsopgaver.
Der indføres mulighed for, at små lokale vognmænd kan dispenseres fra kravene til kørselskontorer.
  • Chauffører
Chaufføren skal have et førerkort til erhvervsmæssig persontransport. Man skal have haft almindeligt kørekort i tre år - og opfylde visse krav til blandt andet helbred. Chaufføruddannelsen vil udgøre cirka to uger.
  • Skat og ordnede forhold
Der stilles krav til kørselskontorets indhentning og opbevaring af data om de enkelte kørte ture. De eksisterende krav om taxameter og sædeføler opretholdes.
Derudover skal kørselskontoret fremover sikre gps-koordinater for turen, tidspunkt for turens start og afslutning, længden og betalingen. Disse data skal kunne stilles til rådighed for myndighederne.
  • Forbrugerbeskyttelse
I dag fastsættes maksimalpriserne for taxikørsel kommunalt. Med ophævelsen af den geografiske begrænsning indføres et landsdækkende system for prisfastsættelse med et prisloft.
Kørselskontoret skal skilte med prisen for en standardtur på 10 kilometer. Der skal skiltes synligt på køretøjet og hjemmesiden.
Kørselskontorerne skal bidrage til finansieringen af et uafhængigt ankenævn, som skal behandle kundernes klager.
  • Sikkerhed
Biler, der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, skal gennemgå et årligt syn. De nuværende krav til bilens udstyr bibeholdes.
  • Sanktioner
Der stilles skærpede krav til dokumentation. Det skal give bedre grundlag for kontrol.
Bødeniveauet vil være 5000 kroner for mindre alvorlige overtrædelser, 15.000 kroner for alvorlige overtrædelser og 35.000 kroner for meget alvorlige overtrædelser.

Kilder: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.