Tvangsansatte skal passe ældre

Skandalen i den københavnske hjemmepleje, hvor flere hjemmehjælpere er afsløret i systematisk snyd med hjælpen til de ældre eller psykisk syge borgere, kædes nu sammen med, at kommunen er tvunget til at beskæftige over 1.300 unge kontanthjælpsmodtagere og uddannelsessøgende som SOSU-hjælpere eller SOSU-assistenter, selv om ikke alle er motiverede for at passe og pleje hjemmehjælpsmodtagere.
Det viser en ikke offentliggjort opgørelse fra Københavns Kommune, erfarer Berlingske Tidende. Kvoten, som udgør omkring 10 pct. af den samlede arbejdsstyrke i hjemmeplejen, er fastlagt via en trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsgiverne og fagforeningerne. Men bagsiden er, at fire ud af ti københavnske kvoteansatte forlader jobbet igen, og blandt dem bliver to tredjedele fyret på grund af uduelighed.
»Det er et fejlgreb at tildele så stor en kvote. Man har ikke tænkt på, at det også skal være nogle folk, der er kompetente til at pleje vores ældre, og som har hjertet på rette sted. Man kan jo ikke bare skrabe bunden, som det har vist sig at være tilfældet her. Man kan ikke lukke 1.300 ind og så tro, at man får sublime medarbejdere ud af dem allesammen,« siger medlem af Københavns sundhedsudvalg Birthe Skaarup (DF).