Turbo-dansk i skolerne

En femtedel af de unge får ikke en ungdomsuddannelse. På erhvervsuddannel- serne falder halvdelen fra, og derfor sætter politikerne nu -som et forsøg- ind med tilbud om "turbodansk", lektiehjælp og undervisningsassistenter til de svageste elever. Lærerstuderende kan tænkes at få en del af jobbene som undervisningsassistenter.

Undervisningsminister Bertel Haarder har hentet inspiration i
Finland, hvor der er 6.000 undervisningsassistenter, og hvor
eleverne klarer sig væsentligt bedre fagligt end herhjemme.

- I princippet kan skolerne sætte alt til side i en periode og
gøre alle fag til dansk-timer, siger ministeren til DR Nyheder.

Skolerne kan de næste år lave forsøg for 63 millioner
statskroner. Blandt nye tiltag er også prøvefaget "håndværk og
design", der erstatter håndarbejde og sløjd.

Samtidig skal erhvervsklasser med praktik samt ekstra dansk og matematik tilbydes bogligt svage elever i de ældste klasser.

Forsøgsperioden løber fra 2009-2011. Forslaget er på forhåbnd
sikret støtte fra forligspartierne Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.