Tronfølgelov faldt kun i København

Over hele landet stemte danskerne massivt ja til ligestilling i kongehuset. Kun i København og Nordatlanten var stemmeprocenten så lav, at ja'et var i fare, skriver jp.dk.

I samtlige landets 92 kredse stemte et pænt flertal ja til at
ændre tronfølgeloven. Selv Nørrebro i København, som havde
landets laveste andel af ja-stemmer, nåede op på 63,8 procent
ja'er.
Men på forhånd frygtede tilhængerne af ændringen, at
stemmeprocenten ville blive så lav, at ja-stemmerne ikke
udgjorde de krævede 40 procent af samtlige stemmeberettigede.
Det skete imidlertid kun i København samt i Grønland og
Færøerne, viser jp.dk's analyse af tallene.
I Københavns Storkreds stemte 69,1 procent af vælgerne ja, men
da stemmeprocenten kun var 54,26, svarede det kun til 37,49
procent af alle dem, der havde lov at stemme. Dermed ville
forslaget være faldet, hvis København var alene om at bestemme.

Allerværst ser det ud på Grønland og Færøerne. Her var ganske
vist de største flertal for ja, men stemmeprocenten var helt
nede på 21,82 i Grønland og 11,8 procent på Færøerne.