Træflis skal ud i stikkontakterne

En fremtid uden fossile brændstoffer er på vej til Hillerød, og inden for få år vil to bioforgasningsanlæg kunne levere CO2-neutral varme og elektricitet produceret på gas udvundet af træflis - overskud fra skovbruget. Det er den jyske virksomhed Weiss og selskabet Bioforgasning Hillerød P/S som er på vej med hver deres forsøgsprojekt i samarbejde med Hillerød Forsyning. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er ikke mange projekter af den slags, så det er ret spændende, siger Kaj E. Jensen, chef for fjernvarmen i Hillerød.

Han vurderer, at de to forgasningsanlæg vil kunne dække fem procent af forbruget i Hillerød. Begge projekter er støttet med millioner fra Energinet, som også i årevis har støttet udviklingen af forgasningsteknikken, der vil kunne erstatte en del af naturgasforbruget.

- Det er helt klart en mulighed for at få mere vedvarende energi ind i varme- og elproduktion, siger Steen Vestervang, som er forskningskoordinator hos Energinet.

Bioforgasning fungerer ved at man forgasser organisk materiale. Det kan være halm, gylle, affald, rester fra fødevareproduktionen eller træflis, som er et overskudsprodukt fra skovbrug. Anlæggene i Hillerød vil formentlig få leveret flis fra Grib Skov eller andre nærliggende skovbrug.

Også Dong Energy arbejder med bioforgasning, men i en helt anden størrelsesorden end projekterne i Hillerød. Og det er ikke træflis, der skal blive til gas i Dongs anlæg.
- Vi vil gerne bruge de former for biomasse, der er tilgængeligt i Danmark og udvikle et forgasningsanlæg, der kan forgasse halm og gyllefibre, som er noget som vi har meget af, siger Anders Boisen, som er ingeniør hos Dong Energy.