Torveby skaber uro i bymidten

Byggeriet af det 13.500 kvadratmeter store erhvervs- og boligbyggeri Torvebyen ved Blegdammen midt i Køge by skaber utryghed, før det overhovedet er kommet i gang, skriver DAGBLADET Køge.

De seneste måneder er det tidligere C.F. Petersen blevet
jævnet med jorden, og rystelser fra nedrivningen har givet
naboerne et forvarsel om, hvad der sker, når spunsvæg til
parkeringskælder og pilotering af selve byggeriet om kort tid
skal rammes ned i jorden.
- Alt ryster, og pudset falder af husene. Vi er oprigtig
bange, og jeg tror ikke, at husene holder, siger John Danielsen,
der har hus i Vestergade.
Han frygter, at de gamle huse, som for manges vedkommende står
på blød jordbund og opfyld, vil slå revner og få sætningsskader,
når der skal dunkes pæle og spunsvæg i jorden til Torvebyen.
John Danielsen gav udtryk for sin bekymring i den åbne
spørgetid på byrådsmødet i Køge denne uge, og flere politikere i
salen bakkede op om bekymringen, mens formanden for Teknik og
Miljøudvalget, Mikael Mogensen (S), sammen med borgmester Marie
Stærke (S) slog fast, at sagen vil blive fulgt meget tæt af Køge
Kommune.
Direktør i Becker/Nielsen, Flemming Nielsen, har forståelse
for naboernes bekymring for, at de gamle huse kan tage skade af
en kommende fundering, der indledes i løbet af to til fire
uger.
- Men vi ved simpelthen ikke, hvordan det udvikler sig, før vi
kommer i jorden. Derfor laver vi en prøveramning først med få
spunsvægge og få pæle, og så måler vi på det, inden vi
fortsætter, siger Flemming Nielsen, der slår fast, at byggesagen
foregår efter helt normal procedure.
Derfor er Becker/Nielsen også lige nu ved at få færdiggjort en
ansvarsforsikring i forbindelse med byggeriet, og i den
forbindelse bliver alle nabohuse fotograferet.