Sådan så det ud i Køge, da vandet for alvor begyndte at stige Foto: Camilla H. Hansen

Stormrådet giver grønt lys til erstatning for vandskader

Se kortet nedenfor - her er der erklæret stormflod

Stormrådet slår fast, at der var stormflod i dele af landet onsdag og torsdag.

Skaderamte i disse områder kan søge erstatning, skriver rådet på dets hjemmeside.

Erstatning kan søges "for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført".

Der er erklæret stormflod på store dele af den sjællandske og fynske kyst og på mange øer. 

Læs også Borgmestre til Christiansborg: Kystsikring nu!

Stormflod er oversvømmelse som følge af høj vandstand i havet. Betingelsen for at erklære stormflod er, at den statistisk sker sjældnere end hvert 20. år.

Rådets formand forklarede torsdag morgen, at man ud fra nattens målinger kunne sige, at vandstanden nogle steder var tæt på en 100-års hændelse.

Stormrådet afgør med hjælp fra Kystdirektoratet og DMI, om der er tale om stormflod.

Rådet reviderer hvert femte år definitionen af en 20-års hændelse.

Senest i 2012 fastsatte man niveauet for, hvor høj vandstanden skal være, før man kan tale om stormflod. I år skal niveauet fastsættes igen, fortæller Stormrådets formand.

Det er ikke ens eget forsikringsselskab, der dækker skaderne. Det gør den offentlige stormflodsordning. 

Læs også Hovedstadens beredskab: Sådan gik det

Folk skal dog henvende sig til eget forsikringsselskab, som opgør skaderne efter reglerne i den offentlige ordning.

Rådets formand opfordrer folk til at tage billeder af skaderne og få ryddet op hurtigt.

Her er der erklæret stormflod

Fra Karrebæksminde i sydvest til syd for Københavns Nordhavn i nordøst - det er den kyststrækning på Sjælland, der er omfattet af stormflodserklæringen.

 

Langs den røde linje er der er erklæret stormflod - og her kan folk altså søge erstatning