Store i fælles front mod skattehop

Skattestigninger i millionklassen er noget, der fra i år kan mærkes på budgetterne i de store københavnske museer, skriver dagbladet Børsen onsdag.

Statens Museum for Kunst,
Nationalmuseet og Glyptoteket har nu alle klaget til Københavns
Kommune over forhøjede ejendomsskatter, der ifølge
museumsdirektørerne i sidste ende rammer publikum.

»Det er penge, vi ikke har,« siger Flemming Friborg, museumsdirektør for Ny Carlsberg Glyptotek, der fremover skal betale 1,7 mio. kroner i ejendomsskat ud af et samlet budget på 43 mio. kroner.

Museet har derfor ansøgt om direkte at blive fritaget for ejendomsskat, som loven giver mulighed for. »Vi er i forvejen hårdt belastet,
og det undrer os, at vi som public service-institution, der ikke
har mulighed for friværdi og den slags, skal betale en stigning,
der kun kan hentes i egne lommer,« siger Flemming Friborg til
Børsen.

Også Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet rammes,
efter at Københavns Kommune i efteråret hævede museernes
ejendomsværdi - og dermed ejendomsskatterne - med godt en
tredjedel.

For Statens Museum for Kunst betyder det en stigning
på 1,5 mio. kroner om året, så man nu betaler 4,5 mio. kroner i
ejendomsskat, og for Nationalmuseet en stigning på 1,8 mio. til
ca. 10 mio. kroner om året. Oveni det kommer finanslovens krav
om, at alle statsinstitutioner skal spare en pct. af budgettet i
2008, skriver Børsen.