Foto: TV2/Lorry

Specialskoleelever i praktik på Gentofte Hospital

Et liv på arbejdsmarkedet skal også være fremtiden for elever på specialskoler.

De må bare kæmpe hårdere for det, fordi nogen af dem også slås med ADHD, hjerneskader eller andre diagnoser.

TV 2 Lorry har fået lov at følge specialskoleelever fra Søgårdsskolen i Gentofte, som netop nu er i gang med en længere arbejdspraktik i et nyt samarbejde mellem deres skole og Gentofte Hospital.

Indtil nu har 11 af skolens store elever været i praktik. Praktikforløbet varer 7-8 uger og eleverne har lært mange forskellige ting.

Lige fra klargøring af senge til patienter til at sørge for, at simulationsdukker til lægestuderende virker ordentligt.

Søgårdsskolen har lånt et lokale på Gentofte Hospital. Halvdelen af dagen har eleverne undervisning med deres egen lærer:

- Jeg synes eleverne har fortjent den chance, der skal til for at forstå, hvad der skal til for at indgå på et arbejdsmarked, siger Malene Meyer, lærer på Søgårdsskolen.