Solrøds borgemster, Niels Hörup (V) Foto: TV 2 Lorry

Solrøds borgmester vil have strandpark som kystsikring

En ny strandpark ved Solrød og længere mod syd skal sikre borgere langs havet mod at blive ramt af stormflod.

Sådan lyder et ønske fra Solrød Kommunes borgmester, Niels Hörup (V), skriver DAGBLADET Køge.

Han er utilfreds med, at det er grundejerne langs havet selv, der kommer til at betale for den lovbestemte kystsikring, der skal værne hele området mod oversvømmelse.

Derfor foreslår han, at man kombinerer kravet om bedre kystsikring med muligheden for at gøre området mere aktivt.

- Når man nu skal lave noget, der er så vidtgående, kunne man måske finde en løsning, hvor man får gjort stranden mere aktiv. Køge Bugt Strandpark ved Brøndby, Vallensbæk og Ishøj var et initiativ mod oversvømmelse, da man anlagde det i 1970'erne, og lige sådan med Amager Strandpark. Kan man tænke sig, at resten af Køge Bugt kunne blive noget lignende, så man kan udnytte området bedre og samtidig kystsikre, spørger Niels Hörup.

Beregninger viser, at op mod 12.000 mennesker kan blive berørt af stormflod i Solrød Kommune alene, skriver DAGBLADET Køge.