Socialdemokratiet vil sænke huslejen på nyere almene boliger Foto: Ólafur Steinar Gestsson / Scanpix

Socialdemokratiet vil sænke huslejen for nye almene boliger

Nyt udspil fra Socialdemokraterne skal gøre det billigere at bygge og bo i almene boliger.

Alle skal have lov at bo i de større byer, derfor præsenterer Socialdemokratiet nu et 10-punkts boligudspil, der skal skaffe flere og billigere boliger i hele landet, og udspillet vækker glæde i København.

 - Det her forslag kommer til at betyde rigtig meget for, hvordan prislejet bliver for det at bo alment i København, siger overborgmester (S) Fransk Jensen til TV 2 Lorry.

Læs også Nærmest umuligt at få en almen bolig i hovedstadsområdet

Især i København er boligpriserne høje, det gælder også almene lejeboliger af nyere dato. 

Socialdemokratiet foreslår derfor at sænke huslejen på lejeboliger, som er opført efter år 2000. Idéen er, at huslejen skal kunne sænkes med 8.000-9.0000 kroner om året.

Finansieringen til forslaget skal findes i den besparelse, som staten forventes at få, med en ændring af finansieringen af den almene boligsektor. Lånene i den almene sektor skal omlægges, så de i højere grad finansieres af statslån og ikke realkreditlån. 

Læs også Skærpet kamp om lejeboliger

 - Vi har 20.000 almene boliger i København i dag, der har en gennemsnitspris på 5000 kr. om måneden - men det er jo ikke dét, det koster at flytte ind i en nybygget almen bolig. Her er prisen væsentlig højere. Når man lægger lån om, skal det også komme lejerne til gavn, så man kan få sat huslejen ned på nybyggeri, siger Frank Jensen (S)

I øjeblikket er der ifølge BBR-registret 2.992 almene boliger i København, som er opført efter år 2000, og som derved vil blive omfattet af Socialdemokratiets huslejeforslag.

Læs også Overborgmester vil bygge flere almene boliger

Overborgmesteren har sat som mål, at der skal bygges 10.000 nye almene boliger i København frem mod 2025.

Dermed vil der i 2025 være 13.000 nybyggede almene boliger i København, der kan få sænket huslejen, hvis boligudspillet bliver en realitet. 

 - Samlet set er det 10 punkter, der fører til at det bliver bedre og billigere også i de store byer i Danmark - herunder København, det er jeg som overborgmester rigtig glad for, lyder det fra Frank Jensen. 

Socialdemokratiets 10 forslag til billigere boliger

1) Billigere lån til almene boliger

2) Det skal være billigere for kommunerne at bygge små boliger med fleksibel kommunal medfinansiering

3) Lavere grundskyld for almene boliger gennem retvisende ejendomsvurderinger

4) Ny boligaftale, der skal afhjælpe renoveringsefterslæb

5) Flere boliger i eksisterende boligafdelinger

6) Almene boligselskaber skal have bedre mulighed for at overtage private udlejningsejendomme ved salg

7) Private bygherrer skal lettere kunne bygge almene boliger

8) Færre politiske krav til nybyggeri af almene boliger

9) Øget brug af modulbyggeri skal sikre billigere boliger

10) Bedre mulighed for at sikre bopælspligt ved nyopførte boliger