Smutvej til modul-vogntog

En vognmand fra Hundested vil etablere et omkoblingscenter for modulvogntog på sin grund ud til Hundestedvejen. På den måde kan man alligevel få de lange lastbiler til Halsnæs. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Halsnæs Kommune sagde nej til modulvogntog. Det kunne de gøre,
da det sidste lille stykke vej til trafikhavnen i Hundested er
kommunal. Men hvad der sker på resten af vejen til Hundested,
det bestemmer staten. For den strækning er statsvej. Det får nu
en lokal vognmand til sammen med Hundested Havn at søge om
tilladelse til et omkoblingscenter ud til den statslige
Hundestedvej, et par kilometer uden for Hundested. Herfra er det
ifølge vognmanden, Hans Christian Jørgensen, ikke noget problem
at omkoble og afkorte de op til 25 meter lange lastbiler, så de
kan køre det sidste stykke ned til havnen. - Svenskerne gør det
allerede i Helsingør og i Kastrup, siger vognmanden, som i
øvrigt er ganske uforstående over for frygten for
modulvogntogene. - De fylder ikke mere end en trailerbil, når de
skal rundt i rundkørslerne. Og argumentet med, at de er svære at
overhale på vejen til Hillerød, holder ikke. Det er de
almindelige lastbiler også, siger han. Halsnæs Kommune skal nu
vurdere, om vognmandens virksomhed inden for de givne rammer kan
rumme et omkoblingscenter for modulvogntog. I så fald har
kommunen ifølge miljø- og teknikchefen i Halsnæs næppe hjemmel
til at afvise vognmandens projekt.