Slagterkurser er ugyldige

Undervisningsministeriet har netop afgjort, at Slagteriskolens kurser på Danish Crown i Esbjerg i 2008, 2009 og starten af 2010 er ugyldige. Skolen overtræder reglerne på flere punkter og skal nu betale et beløb i millionklassen tilbage til staten, skriver DAGBLADET Roskilde.

Ministeriet påpeger i sin afgørelse især, at kursisterne har fået intern oplæring af undervisere, som er kursisternes kolleger, men det har været nødvendigt siger Slagteriskolens direktør Else Erikstrup.

- Det er et område, hvor det er svært at rekruttere timelærere, og man kan næsten ikke undgå at bruge slagteriansatte til specifikke opgaver. Vi har nogle opgaver, som skal løses, og det skal være praktisk muligt. Andet vil jeg ikke sige om det, men vi har ikke set gennem fingre med reglerne, siger skoledirektøren, der ikke ved, hvorvidt sagen får konsekvenser for hende selv.

- Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at det altid er ærgerligt at skulle betale penge tilbage, og sagen har bestemt givet anledning til at kigge indad. Jeg har haft rigtigt mange tanker omkring min rolle, men det er noget, jeg drøfter med vores bestyrelse, siger Else Erikstrup.

Der er endnu ikke sat et præcist tal på, hvor meget Slagteriskolen skal betale tilbage til staten. Undervisningsministeriet afventer politiets efterforskning af sagen, før det endelige beløb er klart.